Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hamamlar

Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve Sanat Dergisi , no.12, pp.52-53, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Akaretler

Beşiktaş Yaşam Aylık Haber Kültür ve Sanat Dergisi, , no.7, pp.62-63, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mavi Minyatürler

Deniz Ticareti Dergisi Turkish Shipping World , no.21, pp.60-63, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mudurnu

Tombak Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi , no.33, pp.102-106, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Benlizâde Madrasah and Its Place in Ottoman Architecture

Polish Institute of World Art Studies 2nd Conference of Islamic Art in Poland, Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies, Poland, vol.1

An Ottoman Castle in the Balkans: Szigetvar

The Art of Islamic World and Artistic Relationships Between Poland and Islamic Countries, “Manggha” Museum of Japanese Art and Technology and Polish Institute of World Art Studies, Poland, vol.1, pp.59

Sultanahmet Arasta Dervish Lodge (Sultanahmet Arasta Tekkesi)

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017, Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.7

Macaristan’da Osmanlı Dönemi Ortak Alan Araştırmaları Kapsamında Zigetvar Kalesi ve Çevresinde 2010 Yılı Çalışmaları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-11, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2011, pp.1

Macaristan’da Osmanlı Dönemi Ortak Alan Araştırmaları Projesi Kapsamında Zigetvar Kalesi ve Çevresinde 2009-2010 Yılı Kazı Çalışmaları

XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 20-22 Ekim 2010 Bildiri Kitabı, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2010, vol.1, pp.215-225

Excavation and Field Researches in Sigetvar in 2009-2010 Ottoman Turkish Remains”, (Erika Hancz ile)

16th-17th Centuries Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire International Symposium, 2-4 October 2010, Pecs, Hungary, 2 - 04 October 2010, vol.1

Macaristan’da Osmanlı Dönemi Ortak Alan Araştırmaları Kapsamında Zigetvar Kalesi ve Çevresinde 2009 Yılı Kazı Çalışmaları

”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-10, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2010, pp.1

Tarihten Günümüze Bir Osmanlı Kalesi Zigetvar

Alimlerin Kültürel Miras Programını Gerçekleştirme Çabaları, Başarıları ve Gelişme Yönleri Uluslararası Bilimsel-Uygulama Kongresi, Almaata, Kazakhstan, 27 February 2009, vol.1, pp.39-41

11. Yüzyıl’da Bağdat ve Çevresinde Kültür-Sanat Faaliyetlerine Bir Bakış

Doğumunun 1000.Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu 17-19 Ekim 2008, Rize, Turkey, 17 - 19 October 2008, vol.1, pp.41-44

Books & Book Chapters

Hasan Fehmi PashaTomb and Its Place in the Late Ottoman Architecture

in: Turkish Art History Studies, Ayşe Denknalbant Çobanoğlu,Çiçek Harmankaya, Editor, Kitabevi Yayınevi, İstanbul, pp.171-202, 2019

Yakupzade (Yayla) Camii ve Osmanlı Mimarlığındaki Yeri

in: Osmanlı Sanatına Dair Denemeler, Baylan A., Editor, Cinius, İstanbul, pp.67-84, 2018

Az oszman sırboltok es sirkertek – valogatott peldakkal/Sultan Türbelerinden Örneklerle Osmanlı Türbe ve Hazireler

in: Szülejman azultan emlekezete Szigetvaron/Kanuni’nin Zigetvar’daki Hatırası, Pap Norbert, Editor, Evfolyam-Különszam, .., pp.37-53, 2015

Excavations and Field Research in Sigetvar in 2009-2011: Focusing on Ottoman-Turkish Remains

in: International Review of 6Turkish Studies(IRTS) a Peer-Reviewed Academic Journal, Special Issue on Hungarian-Turkish Relations Winter 2012, .., Editor, İnstitute For Turkish Studies, Ultrecht, pp.74-96, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Feyhaman Duran

T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük. Kurumu, pp..., 2022

Döner Kümbet

Turizm Akademisi, pp..., 2021

Çifte Kümbet

Turizm Akademisi, pp...., 2021

İsmail Bey Külliyesi

Turizm Akademisi, pp...., 2021

Expert Reports

T.C. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2020-549 esas

T.C. Adalet Bakanlığı, pp.11, İstanbul, 2021 Sustainable Development

T.C. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi , 2020-428 esas

T.C. Adalet Bakanlığı, pp.10, İstanbul, 2021 Sustainable Development

T.C. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi ,2019-370 esas

T.C. Adalet Bakanlığı, pp.8, İstanbul, 2020 Sustainable Development

Les Ottomans Oteli Konkordato Dosyası

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.15, İstanbul, 2020

2019 /881 Esas

İstanbul 4. İdare Mahkemesi Başkanlığı, pp.16, İstanbul, 2020

2014 /304 Esas

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığı, pp.11, İstanbul, 2019

2017/132 Esas

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığı, pp.10, İstanbul, 2018

2017 /1555 Esas

İstanbul 8. İdare Mahkemesi Başkanlığı, pp.15, İstanbul, 2018

Other Publications

Metrics

Publication

64

Project

8

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals