Scientific Activities

Jury Memberships

 • May 2012 Post Graduate

  İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü

  Zebra Balıklarında (Danio rerio Hamilton,1822) Ginogenetik Üretim ve Üretimde Etkili Bazı Faktörlerin Araştırılması

 • June 2011 Post Graduate

  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans

 • June 2011 Post Graduate

  İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bitkisel Yağ İçeren Diyetlerin Gökkuşağı Alabalığının Büyümesine ve Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkisi

 • January 2011 Post Graduate

  İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü

  Tatlı Su İstakozu (Astacus leptodactylus, Eschholtz,1823)' nun Dişi Üreme Sisteminin Gelişimi

Activities in Scientific Journals

 • 2013 - Continues Journal of FisheriesSciences.com

  Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

 • November 2014 Turkish Journal of Zoology

  SCI Journal

 • November 2014 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

  National Scientific Refreed Journal