Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Chemical composition of wild and cultured marsh frog (Rana ridibunda)

Bulgarian Journal of Agricultural Science, cilt.20, ss.1250-1254, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects of Bay Leaf on Rainbow Trout's Growth, Aromatic and Meat Composition

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, ss.1914-1916, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NUTRITIONAL QUALITY OF FROG (RANA RIDIBUNDA) CAUGHT FROM TURKEY

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, cilt.55, ss.450-451, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Proximate and nutritional profile of raw and cooked of snail meat (Helix lucorum)

International Journal Of DAGENE - Danubian Animal Genetic Resources, cilt.4, ss.96-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INFLUENCE OF STOCKING DENSITY ON SOME WATER QUALITY PARAMETERS AND GROWTH TRAITS IN ANGEL FISH (Pterophyllum skalare)

Lucrari Stiintifice Journal, Seria Zootehnie, cilt.69, no.23, ss.144-148, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of Different Anesthetic Protocols for Morphometric Measurements of Carp (Cyprinus carpio)

ADVANCED RESEARCH IN LIFE SCIENCES, cilt.1, no.1, ss.81-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of two different protein levels in the diet on the growth performance of Turkish snail (Helix lucorum)

Journal on Processing and Energy in Agriculture, cilt.20, no.4, ss.170-172, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Dietary Rosemary on the Chemical Composition of Rainbow Trout

World AQUACULTURE, cilt.44, ss.64-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chemical compositionof the frog legs (Rana ridibunda)

Fleischwirtschaft International , cilt.26, ss.78-81, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amino acid, Fatty Acid, Vitamin and Mineral Contents of the Edible Garden Snails (Helix aspersa).

e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.5, ss.354-363, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chemical composition of edible garden snails (Helix aspersa) from Turkey.

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.5, ss.354-363, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of cultural factors and consumer knowledge on fish consumption

Food Engineering and Ingredients, cilt.36, ss.42-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AMINO ACID, FATTY ACID, VITAMIN AND MINERAL CONTENTS OF THE EDIBLE GARDEN SNAIL (Helix aspersa)

Journal of Fisheriessciences.com, cilt.5, ss.354-363, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gümüşhane İlinde Kültür Balıkçılığı Potansiyeli ve Değerlendirilmesi

e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.4, ss.123-128, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evimizdeki Zırhlı Dostlarımız: Tatlı Su Kaplumbağaları

Halkbank' ta Beraber, ss.48-49, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Dünyada ve Ülkemizde Midye Üretimi ile Pazar Durumu

Tarım Türk Dergisi, ss.163-164, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Tatlı Su İstakozu Astacus lepodactylus (Eschscholtz, 1823)’ un Çiftleşme ve Yumurta Bırakmasında Erkek Birey Sayısının Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi. Su Ürünleri Dergisi, cilt.19, ss.55-60, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’ de Kurbağa Türleri ve Yetiştirme Olanakları

Ziraat Mühendisliği Dergisi, cilt.341, ss.28-33, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavşan Balığı (Siganus luridus Rüppelli 1828) Yetiştiriciliği

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, ss.257-261, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’ de Karides Avcılığı ve Yetiştiriciliği

Ziraat Mühendisliği Dergisi, ss.8-11, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuruma Karideslerinde (Penaeus japonicus Bate, 1888) Farklı Su Sıcaklığı ve Tuzluluğun Yumurta Açılımı-Potlarva Dönemlerindeki Gelişme Üzerine Etkileri.

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi. Su Ürünleri Dergisi, cilt.16, ss.1-13, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Water Resources and Aspects of Aquaculture in Turkey

World AQUACULTURE, cilt.31, ss.46-51, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Status of Aquaculture

Eurofish Magazine, cilt.2, ss.50-54, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cephalopoda (Kafadan Bacaklılar) Kültürü

SÜMDER (Su Ürünleri Mühendisleri Derneği) Dergisi, ss.21-22, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Sivriburun Karagöz Balığı (Puntazz puntazzo Gmelin, 1789) Yetiştiriciliği

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.12, ss.389-393, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Carotenoids from shrimp industry waste as a natural dye for the feather coloring of canary birds

European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC), Dresden, Almanya, 8 - 11 September 2019, ss.68

INFLUENCE OF STOCKING DENSITY ON SOME WATER QUALITY PARAMETERS AND GROWTH TRAITS IN ANGEL FISH (Pterophyllum skalare)

International Scientific Symposium "MODERN ANIMAL HUSBANDRY – FOOD SAFETY AND DURABLE DEVELOPMENT", Iasi, Romanya, 19 - 20 October 2017, ss.221-225

Anesthetic and Sedative Techniques for Fish, Crayfish and Frog

26 th International Scientific Conference, Stara Zagora, Bulgaristan, 2 - 03 June 2016, ss.26

THE EFFECT OF TWO DIFFERENT PROTEIN LEVELS ON THE GROWTH PERFORMANCE OF TURKISH SNAIL (HELIX LUCORUM)

XXVIII NACIONALNA KONFERENCIJA PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI PTEP 2016, Borsko Jezero, Sırbistan Ve Karadağ, 17 - 22 April 2016, ss.1

The Effects of Short-Term Exposure to Organophosphate Insecticides on Some Biochemical Parameters in Common Carp (Cyprinus carpio L.)

Sustainable Development in Agriculture and Horticulture-Third edition-, Craiova, Romanya, 12 - 13 November 2015, cilt.XLV, no.1, ss.289-293

Effect of Vitasil on Proximate Composition and Some Biochemical Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio L.)

Sustainable Development in Agriculture and Horticulture-Third edition-, Craiova, Romanya, 12 - 13 November 2015, cilt.XLV, no.1, ss.7-12

Proximate and mineral profile of snail meat (Helix lucorum) from Trakia Valley in Bulgaria

7 TH BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE BALNIMALCON 2015, Sarajevo, Bosna-Hersek, 3 - 06 June 2015, ss.119

The Effects Of Rosemary On The Chemical Composition Of Rainbow Trouts

AQUA2012 "Global Aquaculture-SecuringOur Future", Praq, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 September 2012, ss.185

Effects Of Different Stocking Rates On Growth, Texture And Colour Quality Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss).

9AFAF 9. Asian Fisheries Aquaculture Forum in 2011, Shanghai, Çin, 1 - 04 Nisan 2011, ss.73-74

Trabzon/Baltacı Deresi’ ndeki Deniz Alalarının (Salmo trutta labrax Pallas,1811) Yaşam Alanı, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye’ nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi., Trabzon, Türkiye, 1 - 04 May 2010, ss.395-403

The Effects of Bay Leaf on Rainbow Trout Growth, Aromatic and Meat Composition

European Aquaculture Society, Polonya, 1 - 04 September 2008, ss.161-162

Türkiye' deki Jeotermal Su Kaynaklarının Su Ürünleri Üretiminde Kullanımı

TMMOB Jeotermal Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2007, ss.289-306

Kitap & Kitap Bölümleri

Aquatic Toxicology

Contrast Ltd. Co., Stara Zagora, 2014

Sazan Balığı Üretim Tekniği

Sazan Havuzlarında Toprağın Yapısı ve Gübrelenmesi ile Havuzlarda Verimliliğin Arttırılması, TİMUR M., Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.75-91, 2011

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar