Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Küresel Ekonomide Ekonomi Hukuku ve Etkinliğinin Gelişimi

Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi / Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, vol.2018, no.16, pp.1-17, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerinin Düzenlenmelerinde Temel Sorunlar

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi / Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, no.16, pp.18-49, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜRESEL EKONOMİDE EKONOMİ HUKUKU VE ETKİNLİĞİNİN GELİŞİMİ

Busecon Eurasia Economics and Business Journal, vol.2018, no.16, pp.1-17, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Dünyada Rüşvet Ve Yolsuzluğun Emperyalizm Kökenli Nedenleri

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi / Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, no.21, pp.41-51, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Hukuk Güvenliği İlkesi Açısından 4721 Sayılı Türk Medenî Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi (Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal), no.16, pp.118-135, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde Ayırt Edici Kriter Olan Amaç Unsuru Bakımından Vakıf Kurumu

Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, no.12, pp.156-168, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yargıtay Kararları Işığında Tacirlerin Ahlâka Aykırı Cezaî Şartın İptalini vey Tenkisini İsteyebilmeleri

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.89-105, 2011 (National Refreed University Journal)

Aile Yurdu Kurumunda Yapılması Gereken Yasal Değişiklikler Üzerine

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.137-144, 2010 (National Refreed University Journal)

İkale Sözleşmeleri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını Prof.Dr. Zahit İmre'ye Armağan, vol.1, pp.125-138, 2009 (National Refreed University Journal)

Akdeniz Birliği Projesi

Ekonomi İzmit, no.6, pp.58, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Barış ve İstikrarın Yeni Adı Akdeniz Birliği Olacak

Ekonomi İzmit, no.5, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Vakıf Hukukunda Vakfedenin Amacının Önemi

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni-Prof.Dr. Aslan GÜNDÜZ'ün Anısına Armağan, pp.169-194, 2007 (National Refreed University Journal)

Türkiye Cumhuriyetinin Ulusal Güvenliği Bakımından Yerel Basının Önemi

USİAD, no.30, pp.58-59, 2007 (National Non-Refereed Journal)

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Madde Kenar Başlıklarının Yasa Metnine Dahil Olup Olmayacakları Sorunu

LEGAL HUKUK DERGİSİ, no.40, pp.1019-1029, 2006 (Other Refereed National Journals)

Limited Şirkette Pay Devri (TTK. 520)

LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, no.8, pp.2065-2083, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ECONOMY-LAW INTERACTION AND ECONOMY LAW , (An International Perspective on Economic Law) Ass.Prof.Dr.Ferhat ERCİN and Ass.Prof.Dr. Ali Osman BALKANLI

Mechnikov Odessa National University, International Congress of Sciences, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, vol.1, no.1, pp.1-7

"Economy-Law Interaction and Economy Law", (An International Perspective on Economic Law)

Mechnikov National University, International Congress of Sciences, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, vol.1, no.1, pp.566-572

Books & Book Chapters

Other Publications