Genel Bilgiler

Biyografi

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Giray, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku bölümünde,  "Avukatların, AB’de Serbest Dolaşım ve Yerleşme Hakkı" konulu ingilizce teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk bölümünde yürütürken; dört ay süreyle Londra Üniversitesine bağlı Advanced Legal Studies Enstitüsünde aldığı bursla bilimsel araştırmalar yapmış ve çalışmalarını tamamladıktan sonra "Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi" isimli teziyle hukuk doktoru unvanına hak kazanmıştır. Askerlik görevini, hakim teğmen olarak 2.Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde tamamlamıştır.

1999-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışan ve akademik faaliyetler yürüten Giray,  2008 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır.  YÖK bursuyla gittiği Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2011-2012 öğretim yılında akademik araştırmacı sıfatıyla çalışmalar yaparken eş zamanlı olarak Kongre Kütüphanesinde ve Dünya Bankasında ICSID tahkimi üzerine araştırmalar yapmış ve  2013 yılında "Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Kamulaştırmadan Doğan Tazminat ve Tazminatın Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler" isimli takdim tezi ve de Üniversitelerarası Kurul'a tabi kolokyum sınavına istinaden doçent unvanına hak kazanmıştır. Çalışmalarına devam ederek, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukukunda Zamanaşımı isimli takdim tezinin yanı sıra diğer yayın ve projeleriyle Aralık 2020 yılında profesör kadrosuna atanmıştır.

Giray, halihazırda Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Milletlerarası Özel Hukuk ile Hukuk Klinikleri derslerini lisans seviyesinde, Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukuku ile Engelli Hakları derslerini yüksek lisans ve Milletlerarası Yatırım Tahkiminin Hukuki Rejimi dersini doktora seviyesinde vermektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı
Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
fkerem@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
http://profil.istanbul.edu.tr/tr/p/fkerem
İş Telefonu
+90 212 440 0000 Dahili: 10933 / 10801
Ofis
91
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Beyazıt Kampüsü 34116 Beyazıt /İstanbul