Genel Bilgiler

Biyografi

1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (2005), yüksek lisansını (2007) ve doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde bitirdi. Aynı bölümde 28 Aralık 2020'den bu yana Profesör olarak görevini sürdürmektedir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’nin de editörlüğünü (2018-2019) yürütmüş olan TAŞÇI’nın sosyal politika alanında birçok ürünü bulunmaktadır ve İslam’da ekonomi ve şehir gibi konular ile de ilgilenmektedir.

Kitapları
1) Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım (Nobel Yayınları, 2010)
2) Sosyal Politika Ahlâkı (2. bs., Kaknüs Yayınları, 2017)
3) Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler ve Uygulamalar (SETA Yayınları, 2017)
4) Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama (Kaknüs Yayınları, 2018)
5) Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği (Ortak Yayın, Esenler Belediyesi, 2019)
6) Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif (İktisat Yayınları, 2020)

Raporları

1) İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerinin Türkiye, İstanbul ve İstanbul Üniversitesi Algıları (Ortak Yayın, 2020)


Kitap Editörlükleri
1) Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama (Nobel Yayınları, 2017)
2) Sabahattin Zaim ile İktisat, Toplum ve Siyaset (İktisat Yayınları, 2019)
3) İnsan, Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları (İktisat Yayınları, 2020) 

Çeviri Kitap
1) Devletin Ekonomideki Rolü: İslamî Bir Bakış Açısı (M.N. Sıddıkî, İktisat Yayınları, 2018) 

Kurum Bilgileri

Birim
İktisat Fakültesi
Bölüm
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
ftasci@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
https://twitter.com/FarukTasci_Uni
İş Telefonu
+90 212 440 0000 Dahili: 12351
Ofis
İktisat Fakültesi, Ek Bina II, Kat 1, Oda: 104
Posta Adresi
İktisat Fakültesi, Ek Bina II, Kat 1, Oda: 104 Beyazıt-Fatih / İSTANBUL