General Information

Biography

1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (2005), yüksek lisansını (2007) ve doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde bitirdi. Aynı bölümde 28 Aralık 2020'den bu yana Profesör olarak görevini sürdürmektedir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’nin de editörlüğünü (2018-2019) yürütmüş olan TAŞÇI’nın sosyal politika alanında birçok ürünü bulunmaktadır ve İslam’da ekonomi ve şehir gibi konular ile de ilgilenmektedir.

Kitaplar
1) Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım (Nobel Yayınları, 2010)
2) Sosyal Politika Ahlâkı (2. bs., Kaknüs Yayınları, 2017)
3) Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler ve Uygulamalar (SETA Yayınları, 2017)
4) Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama (Kaknüs Yayınları, 2018)
5) Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği (Ortak Yayın, Esenler Belediyesi, 2019)
6) Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif (İktisat Yayınları, 2020)

Raporlar/Bilgi veya Politika Notları

1)  "İslam İşbirliği Teşkilatı, Sosyal Politikalar ve COVID-19", İstanbul, İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı (Politika Notu, 2021).
2) "Kovid-19 Sürecinde İstanbul Üniversitesi’nde Kayıt Dondurma ve Uluslararası Öğrenciler," İstanbul: İSUMER Yayınları, (Bilgi Notu, 2021).
3) "İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerinin Türkiye, İstanbul ve İstanbul Üniversitesi Algıları," (Ortak Yayın, Rapor, 2020).

Kitap Editörlükler
1) Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama (Nobel Yayınları, 2017)
2) Sabahattin Zaim ile İktisat, Toplum ve Siyaset (İktisat Yayınları, 2019)
3) İnsan, Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları (İktisat Yayınları, 2020) 

Çeviri Kitap
1) Devletin Ekonomideki Rolü: İslamî Bir Bakış Açısı (M.N. Sıddıkî, İktisat Yayınları, 2018) 

Institutional Information

Unit
Faculty of Economics
Department
Department of Labor Economics Industrial Relations
Program
Department of Social Policy Social Security

Contact

Email
ftasci@istanbul.edu.tr
Web Page
https://twitter.com/FarukTasci_Uni
Office Phone
+90 212 440 0000 Extension: 12351
Office
İktisat Fakültesi, Ek Bina II, Kat 1, Oda: 104
Address
İktisat Fakültesi, Ek Bina II, Kat 1, Oda: 104 Beyazıt-Fatih / İSTANBUL