Asst. Prof.Fatih TIĞLI


Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Department of Classical Turkish Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Metrics

Publication

15

Project

1

Thesis Advisory

1

Education Information

2006 - 2020

2006 - 2020

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Türk Edebiyatında Şehrengizler

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

2006

2006

Postgraduate

Bursalı Rahmî Çelebi ve Divanı

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Uludağ University Continuing Education Application and Research Center

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

Lecturer PhD

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2015 - 2020

2015 - 2020

Lecturer

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Mesnevi Edebiyatı

Undergraduate

Undergraduate

Edebi Sanatlar

Undergraduate

Undergraduate

Edebi Sanatlar ve Nazım Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Nazım Bilgisi

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Behiştî of Vize and The Shahrangiz of Bursa

Tığlı F.

İSTANBUL ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI TÜRK DILI VE EDEBIYATI DERGISI (TÜDED), vol.61, no.1, pp.319-338, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

İbnülemin Mahmud Kemal Bey İçin Düzenlenen Jübile

TIĞLI F.

Türk Edebiyatı, no.523, pp.32-36, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2016

2016

İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Medresesi Tarafından Mustafa Kemal'e Verilen Fahrî Müderrislik Unvanı

Tığlı F.

YÖK Yüksek Öğretim, no.1, pp.15-18, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

İbnülemin Mahmud Kemal’in G. Bernard Shaw İçin Yazdığı Manzume

TIĞLI F.

Türk Edebiyatı, no.505, pp.68-70, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2011

2011

Nutkî’nin Aşka Dair Bir Mesnevisi: Kânûn-ı Mahabbet

Tığlı F.

İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.40, no.40, pp.163-235, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Klâsik Türk Edebiyatinda Şehrengizler ve Câmi`î’nin Manisa Şehrengizi

Tığlı F.

İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.39, no.39, pp.229-248, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Klâsik Türk Edebiyatında Şehrengiz Çalışmaları Hakkında Bibliyografya Denemesi

Tığlı F.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.2, no.4, pp.763-770, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası

Tığlı F.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.4, no.8, pp.593-608, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Çanakkale Gazeli ve Bu Gazele Yazılan Tahmisler

Doğan E. , Tığlı F.

İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.33, pp.41-96, 2006 (National Refreed University Journal)

Books & Book Chapters

2018

2018

Sadeddîn Sırrî’nin Şiir Dünyası

TIĞLI F.

in: Şeyh Sadeddîn Sırrî er-Rıfâî Armağan Kitabı, Çakır A., Editor, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.253-266, 2018

2017

2017

A Contribution To Agricultural Life Of Bulgaria Under Ottoman Rule: Ubeydî’s And Rizâ’s Fruit Odes

Tığlı F. , Arslan Ö.

in: Turkey&Bulgaria A Contribution to Balkan Heritage (IBAC Book Series 5), Özgür Kolçak, Editor, İ.Ü., İstanbul, pp.31-57, 2017

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

Sign Language

Tığlı F.

TÜBITAK Yayınları, pp.280-281, 2021

2007

2007

Rahmî

Tığlı F.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.421-422, 2007

1999

1999

Rıza (Zehrimarzâde)

Tığlı F.

Yapı Kredi Yayınları, pp.463, 1999

1999

1999

Âzerî (İbrahim Çelebi)

Tığlı F.

Yapı Kredi Yayınları, pp.277, 1999

Tasks In Event Organizations

Eylül 2021

Eylül 2021

9th International Turkology Congress

Scientific Congress

Keskin B., TABAKLAR Ö., KORKMAZ F., SARAL R., COŞKUN ÖZGÜR M., AKSU A., et al.
İstanbul, Turkey

Kasım 2018

Kasım 2018

Dünden Bugüne Engellilik Araştırmaları Konferansı

Scientific Congress

Tığlı F.
İstanbul, Turkey


Congress and Symposium Activities

15 June 2022 - 17 June 2022

15 June 2022 - 17 June 2022

Ottoman Ego-Documents

Attendee

İstanbul-Turkey

15 October 2021 - 17 October 2021

15 October 2021 - 17 October 2021

XI. Üsküdar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

22 September 2021 - 23 September 2021

22 September 2021 - 23 September 2021

Türk Dünyasında Eğitim, Bilim ve Teknoloji Alanındaki Etkileşim ve İşbirliği

Attendee

Samarqand-Uzbekistan

18 September 2019 - 20 September 2019

18 September 2019 - 20 September 2019

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde (Congist’19)

Attendee

İstanbul-Turkey

20 March 2019 - 22 March 2019

20 March 2019 - 22 March 2019

9th International Balkan Annual Conference IBAC 2019

Attendee

Comrat-Moldova

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Dünden Bugüne Engellilik-Engellilik Araştırmaları Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

12 September 2018 - 14 September 2018

12 September 2018 - 14 September 2018

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’18)

Attendee

İstanbul-Turkey

13 September 2016 - 15 September 2016

13 September 2016 - 15 September 2016

The Eleventh Islamic Manuscript Conference

Attendee

London-United Kingdom

25 November 2015 - 28 November 2015

25 November 2015 - 28 November 2015

5th International Balkan Annual Conference IBAC 2015

Attendee

Sofija-Bulgaria

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

Osmanlı Döneminde Sağır-Dilsizlerin Eğitimi ve İşaret Dili

Attendee

İzmir-Turkey

08 April 2014 - 12 April 2014

08 April 2014 - 12 April 2014

International Conference: Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War (1914-18)

Attendee

İstanbul-Turkey

30 May 2012 - 01 June 2012

30 May 2012 - 01 June 2012

Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni

Attendee

İstanbul-Turkey

29 May 2010 - 29 May 2010

29 May 2010 - 29 May 2010

Zevalde Kemâl İbnülemin Mahmud Kemâl İnal Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

25 May 2009 - 26 May 2009

25 May 2009 - 26 May 2009

İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

04 April 2007 - 05 April 2007

04 April 2007 - 05 April 2007

Türk Kültüründe Beden Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

29 September 2005 - 30 September 2005

29 September 2005 - 30 September 2005

Manisa Şehri Bilgi Şöleni

Attendee

Manisa-Turkey