Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Modernleşmesi, Din ve Ekonomi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.1

Max Weber Ekonomik Rasyonelleşme ve İslam

International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2018, pp.1

Fransa'da Aşırı Sağ ve İslam

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.170-171 Sustainable Development

Kemalizm, Neoliberalizm ve Türkiye'de İslami Ekonominin Gelişimi

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, pp.62

Religious Freedom as a Practice of the Nation, Non-Muslim Minorities, Islamic Revival and Tolerance in Turkey

Do Freedoms Unite or Divide: Negotiating the Borders of Freedom of Expression and Freedom of Religion in a Multicultural World, İstanbul, Turkey, 20 November 2015 - 21 November 2016, pp.9

Penetration of Neoliberal Values into Islam in Turkey

Global Crisis: Through the Lens of Race, Class and Gender, Chıcago, United States Of America, 20 - 22 May 2011, pp.20

Books & Book Chapters

Socio-Political Theory and Religion

Yalın Publishing, İstanbul, 2019

Modern Dünya, Müslüman Toplumlar ve Ekonomi

in: İslam ve Modernlik, Tekin M., Demirezen İ., Okutan B.B., Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.202-220, 2016

Other Publications

Metrics

Publication

20

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals