Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

From Developmentalism to Neoliberalism: The Changing Role of the State and The Development of Islamic Business and Finance in Turkey

Turkish Journal of Islamic Economics, cilt.5 (1), ss.1-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme üzerine bir araştırma yöntemi olarak çok-sahalı etnografi

İnsan Bilimleri, cilt.14, ss.4520-4530, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinî Piyasalar Teorisi: Eleştirel Bir Değerlendirme

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.58 (2), ss.121-143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edward Said vs Michel Foucault: The Divergence of Perspectives on Knowledge, Truth and Power

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.72 (2), ss.315-331, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Determinants of Labor Force Participation of Women in Turkey: A Binary Logit Analysis

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.92-108, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Politics of the Ulama: Understanding the Influential Role of the Ulama in Iran

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13 (2), ss.129-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Modernleşmesi, Din ve Ekonomi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 6 - 07 December 2018, ss.1

Max Weber Ekonomik Rasyonelleşme ve İslam

International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 November 2018, ss.1

Fransa'da Aşırı Sağ ve İslam

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.170-171

Kemalizm, Neoliberalizm ve Türkiye'de İslami Ekonominin Gelişimi

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 April 2017, ss.62

Religious Freedom as a Practice of the Nation, Non-Muslim Minorities, Islamic Revival and Tolerance in Turkey

Do Freedoms Unite or Divide: Negotiating the Borders of Freedom of Expression and Freedom of Religion in a Multicultural World, İstanbul, Türkiye, 20 November 2015 - 21 November 2016, ss.9

Penetration of Neoliberal Values into Islam in Turkey

Global Crisis: Through the Lens of Race, Class and Gender, Chıcago, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 May 2011, ss.20

Kitap & Kitap Bölümleri

Socio-Political Theory and Religion

Yalın Publishing, İstanbul, 2019

İslam ve Modernlik

Modern Dünya, Müslüman Toplumlar ve Ekonomi, Tekin M., Demirezen İ., Okutan B.B., Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.202-220, 2016

Diğer Yayınlar