Dr.Öğr.Üyesi

Gamze GÜMÜŞKAYA


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Vergi Hukukunda İspat

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk Anabilim Dalı

2009

2009

Yüksek Lisans

İnsan Hakları ve Vergilendirme: Mülkiyet Hakkı Yönünden İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Kişisel Başvuru

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Vergi Hukuku, İnsan Hakları

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı

2015 - 2016

2015 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2006 - 2015

2006 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Vergilendirme ve İnsan Hakları

Lisans

Lisans

Constitutional Principles of Tax Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Vergi Hukuku Bakımından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı

Lisans

Lisans

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Vergi Hukuku Bakımından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Vergi Yükümlüsünün Hakları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

A Critical Approach and Recommendations on Force Majeure and its Legal Consequences in Tax Law

Ekmekci E., Gunes G., Kasikci M., Gumuskaya G.

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, cilt.78, ss.1069-1138, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

Vergi Yükümlüsünün Hakları Bakımından Çelişkili Yargı Kararları

Gümüşkaya G.

Prof. Dr. Süheyl Donay'a Armağan, cilt.1, ss.168-203, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Vergi Ödevlisinin Kamu Denetçiliği Kurumu'na Başvurusu

Gümüşkaya G.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.74, sa.1, ss.279-305, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Vergi Ödevlisinin Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurusunun Kabul Edilebilirlik Koşulları

Gümüşkaya G.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Vergi Hukuku Özel Sayısı, cilt.17, ss.33-57, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Türk Vergi Yargılaması Hukuku’nda Duruşma

Gümüşkaya G.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.66, ss.15-49, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2010

2010

Anonim ve Limited Ortaklık Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumluluğu Açısından Tahsil İmkânsızlığı

Gümüşkaya G.

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, sa.343, ss.200-223, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Scope of The Legality Principle of Taxation in the Light of Turkish Constitutional Court’s Judgments

Gümüşkaya G.

34. International Public Finance Conference , Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.332-337

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Ayrımcı Vergisel Müdahaleler Sorunu

Gümüşkaya G.

Vergi ve Temel Haklar İncelemeleri 1: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi, Prof. Dr. Burak Gemalmaz,Dr. Öğr. Üyesi Gülay Arslan Öncü, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.243-263, 2020

2019

2019

T.C. Anayasa Mahkemesinin Güncel Kararları Işığında Verginin Yasallığı İlkesinin Kapsamı

Gümüşkaya G.

Maliye Araştırmaları III, Prof. Dr. Ateş Oktar,Doç. Dr. Yasemin Taşkın, Editör, Oniki Levha, İstanbul, ss.195-205, 2019

2019

2019

Türk Anayasal Sisteminde Vergi Yükümlüsünün Haklarına Genel Bakış - Breve panaroma de los Derechos de los Contribuyentes en el Sistema Constitucional Turco

Gümüşkaya G.

Meksika ve Dünya'da Vergi Hukuku ve İnsan Hakları Diyaloğu - Derecho Tributario Y Derechos Humanos Dialogo en Mexico y el Mundo, Cesar Alejandro Ruiz Jimenez, Editör, Tirant lo blach, Ciudad-Valles, ss.1337-1373, 2019