Assoc. Prof.

Gamze GÜMÜŞKAYA


Faculty of Law

Public Law Department

Department of Tax Law

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Vergi Hukukunda İspat

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk Anabilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

İnsan Hakları ve Vergilendirme: Mülkiyet Hakkı Yönünden İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Kişisel Başvuru

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mali Hukuk Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Tax Law, Human Rights

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

2015 - 2016

2015 - 2016

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

2006 - 2015

2006 - 2015

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Vergilendirme ve İnsan Hakları

Undergraduate

Undergraduate

Constitutional Principles of Tax Law

Postgraduate

Postgraduate

Vergi Hukuku Bakımından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Vergi Yükümlüsünün Hakları

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

Vergi Hukuku Bakımından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı

Postgraduate

Postgraduate

Vergi Hukuku Bakımından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Vergi Yargılaması Hukuku Bakımından İdari İşlemin Sebep Unsuruna İlişkin Sebep İkamesi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Bahçeşehir University Law Review), vol.16, no.204, pp.1219-1251, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

A Critical Approach and Recommendations on Force Majeure and its Legal Consequences in Tax Law

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, vol.78, pp.1069-1138, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2016

2016

Taxpayer’s Application to The Ombudsman Instutition

Gümüşkaya G.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, no.1, pp.279-305, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

2011

2011

Admissibility Criteria of Taxpayer’s Individual Application to the Constitutional Court

Gümüşkaya G.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Vergi Hukuku Özel Sayısı, vol.17, pp.33-57, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Oral Hearing in Turkish Tax Jurisdiction

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.66, no.2, pp.15-49, 2011 (Journal Indexed in ESCI)

2010

2010

Impossibility of Tax Collection Criteria Regarding The Obligation of Legal Representatives of Joint-Stock and Limited Companies

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, no.343, pp.200-223, 2010 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

An Uncertainty in Article 13 of Corporate Tax Act: Do the Terms of “Price” and “Cost” Include Secondary Receivables?

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.235, pp.160-187, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

The Scope of The Legality Principle of Taxation in the Light of Turkish Constitutional Court’s Judgments

Gümüşkaya G.

34. International Public Finance Conference , Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.332-337

Books & Book Chapters

2021

2021

Hukuk Devleti Perspektifinden Vergi Hukukunda Özelgeler

Gümüşkaya G.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

2020

2020

Ayrımcı Vergisel Müdahaleler Sorunu

Gümüşkaya G.

in: Vergi ve Temel Haklar İncelemeleri 1: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi, Prof. Dr. Burak Gemalmaz,Dr. Öğr. Üyesi Gülay Arslan Öncü, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.243-263, 2020

2020

2020

Vergi Yükümlüsünün Hakları Bakımından Çelişkili Yargı Kararları

Gümüşkaya G.

in: Prof. Dr. Süheyl Donay'a Armağan, Prof. Dr. Esra EKMEKCİ ÇALICIOĞLU,Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ,Dr. Öğr. Üyesi Ertunç ŞİRİN,Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜMÜŞKAYA,Dr. Öğr. Üyesi Altan RENÇBER,Arş. Gör. Selin OVALIOĞLU,Arş. Gör. Mevlüt UZUNÖER,Arş. Gör. Yetkin Kaan GENÇTÜRK, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.168-203, 2020

2019

2019

T.C. Anayasa Mahkemesinin Güncel Kararları Işığında Verginin Yasallığı İlkesinin Kapsamı

Gümüşkaya G.

in: Maliye Araştırmaları III, Prof. Dr. Ateş Oktar,Doç. Dr. Yasemin Taşkın, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.195-205, 2019

2019

2019

Türk Anayasal Sisteminde Vergi Yükümlüsünün Haklarına Genel Bakış - Breve panaroma de los Derechos de los Contribuyentes en el Sistema Constitucional Turco

Gümüşkaya G.

in: Meksika ve Dünya'da Vergi Hukuku ve İnsan Hakları Diyaloğu - Derecho Tributario Y Derechos Humanos Dialogo en Mexico y el Mundo, Cesar Alejandro Ruiz Jimenez, Editor, Tirant lo blach, Ciudad-Valles, pp.1337-1373, 2019 Sustainable Development