Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muğla Kentinin Kültü Turizm Potansiyeli

Uluslararası Global Turizm Dergisi , cilt.3, ss.99-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bulgaristan'ın Nüfus Özellikleri (Geçmişten Günümüze)

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.1, ss.131-148, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biga Yarımadasında Madencilik

İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Dergisi, ss.81-108, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edremit Körfezinde Zeytincilik

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.223-246, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trakya’nın Ege Kıyılarında Doğal Çevre Özellikleri ve Arazi Kullanımı

“Türk Coğrafya Dergisi,, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urla Yarımadası Güneydoğusunun Coğrafi Özellikleri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geographıcal Study of the Kapıdağ Peninsula

Review, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmaneli -Vezirhan Yerleşim Birimleri Arasında Sanayi Faaliyetleri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.319-343, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Moskova Şehri (Kuruluş ve Gelişimi)

İ.Ü.Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Kapıdağ Yarımadası Coğrafi Etüdü”

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.29, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karayollarının Mekana Etkisi Üzerine (T.E.M Otoyolu Kınalı -Gebze Kesimi)

İ.Ü.Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, no.10, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Bandırma Şehrinin Fonksiyon Alanları

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edremit Körfezi, Kuzey Kıyılarının Coğrafi Yönden İncelenmesi

Türk Coğrafya Dergisi, Sayı, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yerleşim Birimlerinin Evrimi Hakkında-Gebze

İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni,, ss.137-147, 1991 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rusya İklimin Yerleşim ve Ulaşıma Etkisi

ECLSS291d Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 October 2019, cilt.1, no.1, ss.253-264

Asya'nın Ortasındaki Budist Türklerin Vatanı: Tuva Cumhuriyeti

5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 26 - 28 April 2019, ss.24-25

Russian Cities (With Examples from Past to Present) Rus Şehirleri (Geçmişten Günümüze Örneklerle)

3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 June 2018, ss.59-60

The Development of Recreation Areas in Istanbul during the Ottoman Empire (1453-1923)

2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 29 September - 01 October 2017, ss.22

Development of Tourism and Recreational Activities in Istanbul Islands

1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 May 2017, ss.58

Tarih Boyunca Rus Göçleri

VIII Uluslararası Sanal Forum-İstanbul 2016 "Jeo Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar", İstanbul, Türkiye, 1 October - 06 December 2016, ss.787-795

Kitap & Kitap Bölümleri

URAL REGİON: FROMS A REGİONAL GEOGRAPHİCAL PERSPECTİVE

Pheory and Practice in Social Sciences, RECEP EFE, Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.253-264, 2019

Social Sciences Research in the Globalizing World

Moscow: Journey From Past to Present , Recep Efe, Editör, St. Kliment Ohridsk Yayınevi Bulgaristan, Sofya Üniversitesi-, Sofya, ss.392-404, 2018

Developments in Social Sciences

Tourist Attractions and Recreational Areas in Prince Islands, Recep EFE Rositsa PENKOVA Jan A. WENDT Kuat T. SAPAROV Jaras G. BERDENOV, Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, ss.169-182, 2017

Bulgaristan(Özellikler, Bölgeler)

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2016

Current Topics İn Social Sciences

Ethnic Groups in Russis:Language,Culture and People, Yaldır H., Efe R.,Zysko E.,Arslan M., Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.692-704, 2016

Gökçeada’da Coğrafi Araştırmalar

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2013

İnsan ve Mekân,

İstanbul’da Raylı Ulaşım Sistemleri, , Özgüç N, Timor A, Editör, Çantay Kitabevi, İstanbul, ss.129-149, 2006

Rusya Özellikler, Bölgeler

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2004

Türkiye Coğrafyası

Tarım Hayvancılık,Ormancılık, Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye'de Sanayi,Ulaşım, Türkiye'de Turizm,Ticaret, Serter N, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.119-226, 1998

Eskişehir Kentinde Yerleşmenin Evrimi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1994