Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Economic Sanctions in International Law and A Short Evaluation of the Us' Unilateral Sanctions

İstanbul Hukuk Mecmuası, vol.78, no.4, pp.2049-2078, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Ekonomik Hukuk Teorisi Işığında Güvenlik Konseyi Reformu

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi, pp.335-342, 2020 (National Conference Book)

protection of biodiversity in Turkey

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, no.1, pp.73-89, 2016 (National Refreed University Journal)

Principles of Responsibility within the European Community

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, no.39, pp.101-120, 2008 (International Refereed University Journal)

the question of international organizations to be bound by internationallaw

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, pp.407-450, 2006 (National Refreed University Journal)

the legal nature of the european community

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, pp.675-690, 2004 (National Refreed University Journal)

budizmde insan ve hak

mukayeseli hukuk araştırmaları dergisi, pp.181-191, 1996 (National Refreed University Journal)

anayasal iktisat

sosyal bilimler dergisi, vol.II, no.1, pp.56-70, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekonomik Hukuk Teorisi Işığında Güvenlik Konseyi Reformu

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 February 2019, pp.149-155 Creative Commons License

Conservation of Wild Fauna within EU

Environmental Justice in Turkey and Germany, Berlin, Germany, 19 - 26 October 2016, pp.1-7

Protection of Biodiversity in Turkey

Current Political Questions and Issues at Law Concerning an Environmentally Balanced Economy in Turkey and Germany, Kassel, Germany, 18 - 20 August 2015, pp.1-18

Books & Book Chapters

uluslararası hukukta doğal hayatın korunması

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

ünite 1

in: Uluslararası Hukuk II, ayşenur tütüncü ve elif uzun, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.2-15, 2015

ünite 4,5,8

in: uluslararası hukuk I, ayşenur tütüncü ve elif uzun, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.66-147, 2013

la grand davası

in: milletlerarası adalet divanı kararları, ayşenur tütüncü, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.169-186, 2008

treaty-making power of the european community

in: değişen dünyada insan, hukuk ve devlet, turgut tarhanlı, Editor, Engin Yayıncılık, İstanbul, pp.431-450, 1995

Expert Reports

2010/450 sayılı Dosya

TC. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.3, İstanbul, 2012

Other Publications