Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

protection of biodiversity in Turkey

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.73-89, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Principles of Responsibility within the European Community

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, no.56, ss.101-120, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

the question of international organizations to be bound by internationallaw

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.407-450, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

the legal nature of the european community

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.675-690, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

chagos adaları ve genel savcı ve kraliçenin ingiliz hint okyanusu yoprağı komiseri

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.849-856, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

budizmde insan ve hak

mukayeseli hukuk araştırmaları dergisi, no.20, ss.181-191, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

anayasal iktisat

sosyal bilimler dergisi, cilt.II, ss.56-70, 1995 (Hakemsiz Dergi)

ideoloji olarak ilerleme

hukuk felsefesi ve sosyolojisi arkivi, ss.188-199, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ekonomik Hukuk Teorisi Işığında Güvenlik Konseyi Reformu

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Şubat 2019, ss.149-155 Creative Commons License

Conservation of Wild Fauna within EU

Environmental Justice in Turkey and Germany, Berlin, Almanya, 19 - 26 October 2016, ss.1-7

Protection of Biodiversity in Turkey

Current Political Questions and Issues at Law Concerning an Environmentally Balanced Economy in Turkey and Germany, Kassel, Almanya, 18 - 20 August 2015, ss.1-18

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Hukuk

Bölüm 6;7;11;12;13;14;15;16;20, İbrahim Kaya, Editör, Türkiye Bilimler Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.244-883, 2018

uluslararası hukukta doğal hayatın korunması

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Uluslararası Hukuk II

ünite 1, ayşenur tütüncü ve elif uzun, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, ss.2-15, 2015

uluslararası hukuk I

ünite 4,5,8, ayşenur tütüncü ve elif uzun, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, ss.66-147, 2013

milletlerarası adalet divanı kararları

la grand davası, ayşenur tütüncü, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.169-186, 2008

değişen dünyada insan, hukuk ve devlet

treaty-making power of the european community, turgut tarhanlı, Editör, Engin Yayıncılık, İstanbul, ss.431-450, 1995

Bilirkişi Raporları

2010/450 sayılı Dosya

TC. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, ss.3, İstanbul, 2012