Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Televizyon 4.0

TRT AKADEMİ, vol.3, no.6, pp.580-589, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

La Notion de la Liberté de Presse Nos Jours

İletişim Fakültesi Dergisi, no.11, pp.11-14, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Alman İlişkilerinde Medyanın Sorumluluğu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.24, pp.9-14, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşmenin Medya ve Toplum Üzerindeki Etkileri Bölüm 1

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.21, pp.9-12, 2005 (ESCI)

Küreselleşmenin Medya ve Toplum Üzerindeki Etkileri (I)

İletişim Fakültesi Dergisi, no.21, pp.9-12, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi (III)

İletişim Fakültesi Dergisi, no.20, pp.9-12, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi (II)

İletişim Fakültesi Dergisi, no.19, pp.11-24, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Uluslararası İletişim, Kültür ve Kitle İletişim Araçları

İletişim Fakültesi Dergisi, pp.11-26, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi (I)

İletişim Fakültesi Dergisi, no.18, pp.11-22, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi Bölüm 3

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.20, pp.9-12, 2004 (ESCI)

Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi Bölüm 2

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.19, pp.11-24, 2004 (ESCI)

Cumhuriyetten Günümüze Basının Gelişimi ve Fotoğrafçılık 2 Bölüm

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.17, pp.11-22, 2003 (ESCI)

Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.18, pp.11-22, 2003 (ESCI)

Mürşit Popülizm DEĞİL Gerçeklerimiz Gerçekliğimizdir

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.13, pp.11-20, 2002 (ESCI)

Uluslararası İletişim Kültür ve Kitle İletişim Araçları

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.15, pp.11-26, 2002 (ESCI)

Günümüz Türk Gazeteciliğinin Sorunları

İletişim Fakültesi Dergisi, pp.11-22, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Mürşit Popülizm Değil, Gerçeklerimiz, Gerçekliğimizdir!

İletişim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.11-20, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Medyanın Toplumsal İşlevi ve Kamuoyu Oluşumu

İletişim Fakültesi Dergisi, no.12, pp.11-20, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

La Notıon De La Lıberte De Presse De Nos Jours

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.11, pp.11-13, 2001 (ESCI)

Le Developpement Hıstorıque De La Presse Regıonale Et Ses Problemes Actuels

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.10, pp.11-13, 2000 (ESCI)

Le Dévéloppement Historique de la Presse Régionale Et Ses Problèmes Actuels

İletişim Fakültesi Dergisi, no.10, pp.11-13, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Basınımızda Son Günlerde Gelişen Olaylar ve Bir Değerlendirme

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.9, pp.5-8, 1999 (ESCI)

Basınımızda Son Günlerde Gelişen olaylar ve Bir Değerlendirme

İletişim Fakültesi Dergisi, no.9, pp.5-8, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Basınındaki Polemiklere Tarihsel açıdan Genel Bir Yaklaşım

İletişim Fakültesi Dergisi, no.8, pp.5-17, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Büyük Türk Basınının Kayıp Kimliği. Regards Croises

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.1, pp.6-15, 1998 (ESCI)

Türk Basınındaki Polemiklere Tarihsel Açıdan Genel Bir Yaklaşım

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.8, pp.5-17, 1998 (ESCI)

Yerel Basın ve Değerlendirme Ölçütleri

İletişim Fakültesi Dergisi, no.7, pp.5-14, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Basının Sorumlulukları

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.4, pp.5-14, 1997 (ESCI)

Uzun Dönemde Kâr Artırımı

İletişim Fakültesi Dergisi, no.6, pp.5-0, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Uzun Dönemli Kâr Arttırımı

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.6, pp.5-9, 1997 (ESCI)

Multimedya

İletişim Fakültesi Dergisi, no.5, pp.5-22, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Uygarlığın Beşiği Ephesus

4. BOYUT, vol.1, no.28, pp.22-26, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Dünyada ve Türkiye’de Basın Fotoğrafçılığının Tarihçesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.4, pp.11-14, 1996 (ESCI)

İşlevsel Fotoğrafçılık

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.3, pp.17-20, 1996 (ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Medyanın Sorunları ve Sorumlulukları

Şanlıurfa GAP Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen toplantı, Şanlıurfa, Turkey, pp.1

İletişim Fakülteleri sorunları ve Yeni Gelişmeler

18. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı, Cyprus (Kktc), pp.1

Filmlerle Anadolu Destanı

3. Beykent Sanat Günleri, İstanbul, Turkey

Toplumsal Denetimde ve Duyarlılıkta Medyanın Rolü

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı 4- Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Temel Hedefler ve Çözüm Önerileri, İstanbul, Turkey

Medya-Kültür İlişkisinde Etik

Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey

Dijital Siyaset ile Siyasal Katılımın Değişen Kimliği ve Dili

PICS 2018 International Political Communication Symposium in Thery and Practice, Aydın, Turkey, 12 - 13 October 2018, pp.89-103

Sosyal Bilimlerin Metodolojik Olarak Yaşadığı Sıkıntılar

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017

İletişimde Yeni Yaklaşımlar: Fırsatlar ve Tehditler

2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 November - 05 December 2017, pp.10-15

İletişimde Güncel Yaklaşımlar

2. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 October 2017

Medyanın Yargı Dili

Yargı ve Medya Arasındaki İlişkiler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 October 2015, pp.1

Medyada Kadının Sunumu

1.Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.1-20

Sinema Söyleşi (Türk Sinemasında Yabancılık)

Atatürk Üniversitesi 8. Uluslararası Kar Film Festivali, Erzurum, Turkey, 1 - 02 March 2012

Liderliğe giden yolda doğru iletişim teknikleri

Rotary Yarının Liderlerini Arıyor Semineri, Kastamonu, Turkey, 1 December - 04 January 2011, pp.1-10

"Demokratie und Massenmedien"

Interkulturelle Kommunikationsbrücke (Beitraege von den I-II. Türkish-Deutschen Sommerakademien), İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2011

Journalism and Journalism Education in context of Digital Environment

9th Communication in the Millenium (Milenyum'da İletişim), San Diego, United States Of America, 22 - 25 May 2011

İletişimin Dünü Bugünü Yarını

6.Uluslararası Kar Film Festivali, Erzurum, Turkey, 24 - 26 March 2010, pp.1-10

Basının Güncel Sorunları Paneli

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Toplantısı, İstanbul, Turkey, 13 January 2010, pp.1-10

Türk sinemasının Dünü Bugünü Yarını

Uluslararası Dadaş Film Festivali, Erzurum, Turkey, 29 November - 03 December 2008, pp.1-10

Medyanın Türk-Alman İlişkilerindeki Sorumluluğu

Türk-Alman Medya Diyalogu: Siyaset ve Medya-Gazeteciler ve Medya Şirketlerinin Sorumluluğu, Antalya, Turkey, 5 - 06 November 2006, pp.1-20

Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi

19. Alman-Türk Gazeteciler Semineri: Rekabet ve Medya Semineri, Ankara, Turkey, 12 - 14 May 2005, pp.1-20

İletişim Kimin İşi? Yarının İletişimcileri Nasıl Yetişiyor?

Halkla İlişkiler Derneği Toplantısı, İstanbul, Turkey, 18 November 2003, pp.1-10

Uluslararası haber sürecinde kültürel öğeler ve değerler

Halk Kültürünün Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2002, pp.1-20

Toplumsal Denetim ve Duyarlılıkta Medyanın Rolü Oturumu

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı IV, Ankara, Turkey, 21 - 25 May 2001, pp.1-10

İnternette Gazetecilik Kalitesi

15. Türk-Alman Gazetecilik Semineri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 May 2001, pp.1-20

Books & Book Chapters

Envar-ı Şarkiyye Anadolu'da Çıkarılan İlk Türk Gazetesi

in: Medya ve İletişime Diyalektik Bakış, Gezgin Suat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.320, 2018

Liderlik ve İletişim

in: Medya ve İletişime Diyalektik Bakış, Gezgin Suat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.320, 2018

Sosyal Medyanın Tüketim Kültürüne Etkisi

in: Dijital Çağda İletişim, Gezgin Suat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.208, 2018

İletişim ve Kültür

Eğitim Yayınevi, Konya, 2017

2. Abdülhamid'in Yıldız Albümleri'nde Erzurum

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2017

Sosyal Devlet

in: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.155, 2017

Siyasal İletişimde Kriz Yönetimi

in: Siyasal İletişim, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.203, 2017

Siyasal İletişimin Tanımı, Genel Kavramlar ve Araştırma Yöntemleri

in: Siyasal İletişim, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.205, 2017

İnsan Hakalrı

in: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.155, 2017

Yeni/Sosyal Medyanın Geleneksel Medyaya Etkisi

in: Medyayı Okumak, Erdoğan Eda Balkaş, Akbulut Nesrin Tan, Mine Artu Mutlugün, Editor, Cinius Yayınları, İstanbul, pp.251, 2017

Siyasal İletişim Araçları

in: Siyasal İletişim, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.195, 2017

Modern Ortamda Kültürel Kimliğin Sayısal Yansımaları

in: İletişim ve Kültür, Gezgin Suat,İralı Ali Efe, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.223, 2017

Siyasal İletişim ve Lobicilik

in: Siyasal İletişim, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.195, 2017

Gözetimi ve Magazini Sıradanlaştıran Bir Araç Olarak Sosyal Medya

in: Yeni Medya Analizleri, Gezgin Suat,İralı Ali Efe, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.382, 2017

Laiklik ve Sekülerizm

in: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.155, 2017

Siyasal İletişimde Kamuoyu, Siyasal Propaganda ve Kampanyalar

in: Siyasal İletişim, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.195, 2017

Devletin Oluşumu:Toplum ve Topluluk

in: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.155, 2017

Sosyal Ortamdaki Yeni Etkileşim Araçlarının Sosyo-politik ve İktisadi Alanlarla Birlikteliği

in: Yeni Medya Analizleri, Gezgin Suat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.382, 2017

Türkiye Sözlü Basın Tarihi – Cilt 1

Türkiye İş Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016

Kurumiçi İletişim ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri

in: Kurumiçi Halkla İlişkiler, Gezgin Suat, Akdal Aksakal Tuğba, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.204, 2016

Sosyo-Kültürel Bağlamda İletişimde Bilgi Kullanımına Eleştirel Bakış

in: Eleştirel Medya Çalışmaları, Bostancı M., Editor, Anahtar Kitaplar, İstanbul, pp.15-33, 2016

Kurum içi İletişim ve Halkla İlişkiler

in: Kurum içi İletişim ve Halkla İlişkiler, Ertekin B. , Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.1, 2015

Gelen Yeni Teknoloji Diğerine Engel Mi ?

in: Geleceğin Gazeteciliği, Pembecioğlu Nilüfer, Editor, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.140, 2010

Gazeteciliğin Türkiye'deki Serüveni

in: Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Gezgin Suat, Editor, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, pp.236, 2008

Türkiye'de Yerel Basın

İü İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2007

Türkiye'de Yerel Basın

in: Türkiye'de Yerel Basın, Gezgin Suat, Editor, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.516, 2007

Demokrasi ve Medya

in: A Bridge of Intercultural Communication (I, II. Turkish-German Summer Academy Presantations, Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, Prof. Dr. Suat Gezgin, Editor, Doğan Ofset Yayıncılık Ve Matbaacılık A.Ş, İstanbul, pp.20-40, 2007

Development Process of the Media of Ethnic Minorities in Turkey and the Point Reached Today

in: Media and Minorities in South East Europe, Thomas A. Bauer, Oliver Vujovic, Editor, Seemo, Belgrad, pp.715-730, 2006

Türkiye'nin ABD ve AB Denklemi

in: Avrupa'da Türkler, Gökçe Orhan, Demiray Uğur,Sözen Edibe, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.441, 2006

Haber ve Terör

in: Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü, Gökçe Orhan, Demiray Uğur, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.379, 2006 Sustainable Development

Avrupa’da Türkler

in: Türkiye’nin ABD ve AB Denklemi, Orhan Gökçe, Uğur Demiray, Edibe Sözen, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.405-416, 2006

Almanya ve Türkiye'de Gazetecilik Eğitimi

in: Rekabet ve Medya, Adenauer Konrad, Editor, Konrad- Adenauer- Stiftung Yayını, Köln, pp.176, 2005

Basında Fotoğrafçılık

İü İletişim Fakültesi, İstanbul, 2002

Medya ve Eğitimde Birikimlerim

İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2002

Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği

in: İnternet Çağında Gazetecilik, Haşim Akman - Serhan Yedig, Editor, Metis Yayınları, İstanbul, pp.29-36, 2002

Internet-Journalismus im Vergleich zum traditionallen Pressewesen

in: Zukunf Der Zeitungen im Internet-Zeitaller, Gezgin Suat, Editor, Stiftung, Köln, pp.220, 2001

Basın Fotoğrafçılığı

Der Yayınevi, İstanbul, 1994

Other Publications