Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peace Theories in a Gender Perspective: Feminist Theories and Practices

KADIN 2000/ Journal for Women Studies, cilt.20, ss.111-138, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Feminist Yaklaşım Çerçevesinde İnsan Güvenliği: Sivil Toplum Gözu¨yle Irak Örneği

Marmara University Journal of Women and Gender Studies, cilt.2, ss.9-23, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HUMAN SECURITY CONCEPTS FOR NGO’S IN POST INTERVENTION SOCIETIES - A CASE STUDY IN IRAQ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.10, ss.167-173, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Baghdad Pact- Pro-Westernization Of Turkish Security Policies And Its Reflection On Middle East Strategies

International Journal of Turcologia, cilt.8, ss.99-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Feminist Peace in Iraq : An Emancipatory analysis

ISA Annual Convention 59- Power of Rules and rules of power, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 April 2018, ss.1-10

"Küresel Politikada Toplumsal Cinsiyet Temelli Güvenlik" Güvensizliği Yeniden tanımlamak

Uluslararası İlişkiler Konseyi 11. Güvenlik Akademisi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 18 December 2016, ss.1-14

Human Security concepts for NGO’s in Post Intervention Societies _ A Case Study in Iraq

ISA ISSS-ISAC Springfield 2015, Springfield (Ma), Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 10 October 2015, ss.1-10

New Humanitarianism and NGO’s monitoring after military Interventions: A case study in Iraq

ISA Human Rights Joint Conference Istanbul 2014, İstanbul, Türkiye, 18 June 2015 - 19 December 2014, ss.1-9 Creative Commons License

Constructing National Security: Turkeys Security Discourse On Contemporary Foreign Politics: A Speech Act Analysis On Decision Making Elites

International Studies Association Annual Convention 2015, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 February 2015, ss.1-10 Creative Commons License

Turkish Foreign Policy In Middle East In The Aspect Of Humanitarianism: Where Turkey Positioning Herself In Post Conflict Syria

International Studies Associatin 55th Annual Convention: Spaces and Places: Geopolitics in an Era of Globalization., Toronto, Kanada, 26 - 29 March 2014, ss.1-10 Creative Commons License

Uluslararası İnsani Müdahaleler Kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı,

Uluslarararası Kıbrıs Sempozyumu, Mersin Üniversitesi,, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.1-10

Marksizm ve Uluslararası Politik Teoride Dönüşümler

Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, ss.1-18

G. Bilgin Aytac; “Contemporary Security Discourse of the Turkish Foreign Policy”,

WISC Third Global International Studies Conference, 17-20 August 2011, University of Porto, Portekiz, Portekiz, 1 - 04 August 2011, ss.1-8

H:Emre Ertem-G.Bilgin-“Securitizing the Immigrants as a Way to Build a European Identity”

3rd ECPR Graduate Conference 30 August-1 September 2010, İrlanda, 1 - 04 September 2010, ss.1-13

Dış Politika karar alma mekanizmaları Bağlamında Özal dönemi Ortadoğu ile ilişkiler (Basıldı)

2009 YEBKO İYASET, DEVLET ve DIŞ POLİTİKA Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Dış Politika Üzerine Bildiriler , 2.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 1 - 04 January 2010, cilt.Cilt 5, ss.193-201

G.Bilgin; “Security Perceptions in Post Cold War as Source of Conflict”,

Globalization, as a source of Conlict or cooperation,Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 May 2008, ss.1

Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı ve Türkiye

Siyasal ilimler Türk Derneği Lisansüstü Konferansı Kayseri- Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 September 2007, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Carol Cohn

Barış Çalışmaları, Büyükakıncı E. , Editör, Adres Yayınları, İstanbul, ss.615-636, 2018

Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar

Marksizm ve Eleştirel Teori, Turan S. , Özkural Köroğlu N., Editör, Dora Basım Yayın, İstanbul, ss.451-477, 2015

TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE MAKALELER Dağler Dağler Viran Dağler

Türkiye ile Yunanistan Arasında Bitmeyen Gerginlik: İç Politikanın Etkisinde Bir Güvenlik Sorunu: Ege Denizi Tartışmaları, Yeliz Okay, Editör, Doğu Kitapevi, İstanbul, ss.223-233, 2014

Uluslararası Politikada Ukrayna Krizi

Yeni Savaş Çağında Ukrayna Krizi, Çomak H., Sancaktar C., Yıldırım Z., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.247-263, 2014

Marksizm Bilime Yabancı Mı?

Marksizm ve Uluslararası Politik Teoride Dönüşümler, Alper Dizdar, Editör, Yazılama, İstanbul, ss.1-15, 2014

Roman Olup Çingene Kalmak

Soğuk Savaş Dönemi Doğu Avrupa Çingeneleri, Levent Ürer, Editör, Melek Yayınları, İstanbul, ss.1-11, 2012

İktidardan Ana Muhalefete – Milliyetçi Cephe Karşisinda CHP Politikalari

Türkiye’de Siyasal Muhalefet,, Ayşegül Komsuoğlu, Editör, Bengi Yayınları, İstanbul: 2008, Ss.277-299, İstanbul, ss.277-299, 2008

Diğer Yayınlar