Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Power Crafting at Work: A Phenomenological Study on Individual Differences

HUMAN RELATIONS, vol.74, no.November 2021, pp.1889-1915, 2020 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Enformasyon Sistemlerinin Stratejik Önemi ve Planlaması

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.53-75, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Perceptions of Academic and Business Dishonesty Among Senior Level Students

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.19, no.60, pp.32-49, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Stratejik Bakış, Proaktif Olmak ve Yaşama Dair...

Genç Girişim, vol.11, no.19, pp.12-13, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Akademik Yaşam Tarzı

Kariyeriniz ve Siz, pp.46-47, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Küresel Perspektif Açısından Etik

Genç Girişim, vol.10, no.17, pp.66-68, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sustainability and Environmental Problems under Three Systems

Ecology 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.1

Strategic innovation and change: a journey from organizational culture based on strategic thinking to production

International Conference of Managing Global Trends and Challenges in A Turbulent Economy, University of the Aegean in Chios, Greece, 1 - 04 October 2005

Bilişim Teknolojilerinin Öğrenmedeki Yeri

International Educational Technology Symposium, Turkey, 1 - 04 November 2004, pp.184-188

Boyutlar Açısından Bilgi İşlem Sektöründeki Firmaların Sanal Organizasyon Uygulamaları

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 May 2004, pp.230-236

Books & Book Chapters

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği; Organizasyon Yapısı; Vaka 9; Vaka 10

in: Stratejik Yönetim/Geliştirme, Uygulama ve Kontrol, Barca M., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.0-106, 2015

Bölüm 2: Bugünün İş Etiği Çevresi ve İlişkili Sosyal Sorunlar

in: Çağdaş İşletme, Prof. Dr. Azmi Yalçın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.34-69, 2013