Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2010 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1997 - 2003 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  UTERUSUN DÜZ KAS TÜMÖRLERİNDE İMMÜNHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ÇALIŞILAN Ki-67, p16, c-kit, EGFR’NİN AYIRICI TANI VE PROGNOZDA DEĞERİ

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı