Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Doğu Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.23, pp.42-64, 2021 (Other Refereed National Journals)

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.52, pp.103-128, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mu‘izzî Dîvânı’nda Bir Selçuklu Hâtunu: Tâceddîn Hâtun

Nüsha, vol.19, no.47, pp.25-46, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkler ve Diğerleri

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.0, no.28, pp.85-103, 2020 (International Refereed University Journal)

Mu‘izzî: 11. Yüzyıl Farsça Gazelin Öncüsü

ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, vol.0, no.76, pp.117-138, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

سفر دشوار عاشق در مثنوی‌های لیلی و مجنون و حُسن و عشق

Doğu Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.19, pp.40-45, 2019 (Other Refereed National Journals)

Emîr Mu‘izzî Dîvânı’nda Sultan Melikşâh, Nizâmülmülk, Fahrülmülk, Terken Hâtun ve Mucîrüddevle İçin Yazılan Mersiyeler

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.0, no.26, pp.131-148, 2019 (International Refereed University Journal)

Emîrüşşü‘arâ Mu‘izzî Dîvânı’nda Farsça Şiir Söyleyen Şairlerin Yeri

Nüsha, vol.18, no.46, pp.107-122, 2018 (Other Refereed National Journals)

Siyâveş-i Kesrâyî ve Âreş-i Kemângîr (Okçu Âreş) Adlı Şiiri

Current Research in Social Sciences, vol.1, no.3, pp.44-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Selçuklu Şairi Edîb Sâbir’in Dîvânında Örnek Aldığı ve Andığı Şairler

3. Uluslararası Türkiye-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 September - 23 October 2021

Selçuklu Şairi Emîrüşşü’arâ Mu‘izzî Dîvânı’nda Orta Doğu Bölgeleri Irak ve Filistin

Uluslararası Selçuklu Tarihî Coğrafyası Sempozyumu Suriye-Irak-Filistin, Konya, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.685-701

Emîrüşşü‘arâ Mu‘izzî Dîvânı’nda Nizâmülmülk Methiyeleri

1000. Yılında Nizâmülmülk Uluslararası İlmî Toplantı,, Konya, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.421-442

Books & Book Chapters

Other Publications