Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Istanbul Technical University, Maden, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Yıldızeli (Sivas) ve Almus (Tokat) ilçeleri arasında yer alan senozoyik yaşlı magmatik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılması

  Istanbul Technical University, Maden, Jeoloji Mühendisliği

 • 2011 Postgraduate

  Geological evolution of Refahiye metamorphics and their geodynamic significance

  Istanbul Technical University, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri

Foreign Languages

 • A1 Beginner French

 • C1 Advanced English