Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Reflections of Corporate Communication Activities of the Companies in Turkey the in Media: an analysis pertaining to the companies in capital 500

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.44, pp.99-115, 2013 (National Refreed University Journal)

Reading the relationship between governance and public relations regarding two paradigms Journal of public administration and policy research”

Journal of Public Administration and policy resaerch, pp.34-42, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

READING THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNANCE AND PUBLIC RELATIONS REGARDING TWO PARADIGMS

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, vol.17, no.17, pp.183-200, 2010 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

"Bankaların Web sitelerinin Sosyal Sorumluluk Açısından İncelenmesi",

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.66-73, 2007 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Simetrik İletişim Bağlamında Sosyal Medya Aracılığıyla Gerçekleşen Kurumsal İletişim

in: KURUMSAL İLETİŞİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR,, Tuğçe Çedikçi Çevik,Deniz Akbulut, Editor, Çözüm Yayınları, İstanbul, pp.67-85, 2021

Sosyal Medyada Parasosyal Etkileşim ve Parasosyal İlişki

in: Don Kişottan Günümüze Toplum ve Medya, Filiz Aydoğan, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.205-220, 2019

Leadership in Managing Employees Through Organizational Culture

in: Business Management and Communication Perspectives in Industry 4.0, Ayşegül Özbebek Tunç,Pınar Aslan, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.152-172, 2019

Sosyal Medya

Derin Yayınları, İstanbul, 2016

Sosyal Medyanın Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı

in: İletişim Çalışmaları, F.Aydoğan, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.47-61, 2015

İletişim Teknolojileri ile Yeniden Şekillenmeye Başlayan Empatik İletişim Örüntüleri ve Halkla İlişkiler Alanına Katkılar

in: Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi Empati, Yıldız Dilek Ertürk, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.275-294, 2010

Halkla İlişkiler Alanına Genel Bir Bakışla Emniyet Teşkilatında Halkla İlişkilerin Önemi

in: Polis ve Halkla İlişkiler, Y.D.Ertürk, Editor, Kutup Yıldızı Yayıncılık, İstanbul, pp.1-17, 2010

Halkla İlişkilerde İnternet uygulamaları:Bugüne ve Geleceğe Dair Bir Bakış “

in: Dünden Bugune Halkla İlişkiler, M.Işık, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.229-249, 2009