Genel Bilgiler

Biyografi


İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans (2003) ve doktora derecelerini (2007) aldı. 2001-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde çalıştı ve çeşitli dersler verdi. 30.11.2012 tarihinde doçent unvanını alan Özsan, 3.9.2014 tarihinden beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 


Gül Özsan’ın "Etnografi ve Tarihin Arayüzünde: Çıraklık Hakkındaki Mit ve Anlam Haritaları (2017), “Shopkeepers, Women, and Gendered Narratives” (2016), “Türkiye’nin Sosyal Dokusunda Değişen ve Değişmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve Eğitim” (2016), “Türkiye’de “Modern Olma” İdeali ve Modernlik Deneyimi: Avrupa Birliği’nin Toplumsal Tahayyüldeki Konumunu Yeniden Düşünmek” (2013), “Women’s Narratives as Sources for the Study of Eshraf Families” (2011), “Eşraf Ailelerinin Statü Kazanma Mücadelelerinde Kadınların Rolü” (2010), “Beyoğlu’nda İki Berber: İki Ayrı Anlatı Tipi ve İki Ayrı Erkeklik” (2010), “Baltaya İmzasını Atan Usta: Sıcak Demircilik ve Dövme Kastamonu Baltası Üzerine Bir Araştırma” (2008) başlıklı makaleleri bulunmaktadır.  Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan Kültür Sosyolojisi ders kitabının "Kültür ve Gelenek" adlı bölümünü kaleme aldı. 2019'da Cinsiyet, Dükkân ve Semt: Moda'nın Esnaf Kadınları isimli kitabı yayınlandı.

Özsan, kendi başına yürüttüğü araştırmaların yanı sıra başta "Türkiye'de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Orta Sınıflar" başlıklı proje olmak üzere pek çok yerde araştırmacı olarak çalıştı. Şu anda "Kültürlerarası Etkileşim Pratiği Olarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göç: 1969-1978 Yakın Akraba Göçü ile 1989 Zorunlu Göçünün Göçmenlerin Deneyim Anlatıları Üzerinden Analizi" (TÜBİTAK Maddi Destekli Proje) projesinde (araştırmacı konumunda) çalışmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Antropoloji
Ana Bilim Dalı
Sosyal Antropoloji

İletişim

E-posta
gul.ozsan@istanbul.edu.tr
Fax Telefonu
+90 536 275 7641
Ofis
269-272