Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Nikbin Olunuz: Ruh ve Beden Arasındaki Muvazene

Toplumbilim , no.24, pp.97-105, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kadın Bedeni ve Üreme Teknolojileri

Pazartesi Dergisi , no.111, pp.41-47, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel ve Modern Tıp Üzerine

Toplumbilim , no.13, pp.77-81, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Who Are the Women of the Republic? Views on and Challenges to Modernity and Gender Put Forward by Turkish Women Migrants from Bulgaria

100 Yılında Cumhuriyetin Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti, İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2023, pp.1

The transmission of resources within the family, gender, and mother-doughter relationships

3th International Congress of Women In a Global World (WGW2022), İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2022, pp.98

Kültürel Etkileşim Pratiği Olarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göç

İstanbul Üniversitesi İleşitim Fakültesi Bilimsel Çalışmalar Dizisi, İstanbul, Turkey, 01 December 2021 Sustainable Development

Kent, Cinsiyet ve Mekân: Moda'nın Esnaf Kadınları

Edebiyat Fakültesi Antropoloji Konferansları, İstanbul, Turkey, 29 March - 31 May 2021

The Claims on Citizenship at the Local Level : Local Elites and City Politics

The 8th Conference of the European Sociological Association, Glasgow, United Kingdom, 3 - 06 September 2007, pp.1

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerini Toplumsal ve Kültürel Bir Çerçeve İçine Yerleştirerek Sorunsallaştırmak

Marmara Conference on European Studies: Europea Under Challenge, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2018, pp.29

Female Shopkeepers and Gendering Urban Space: Female Shopkeeping in Caferağa Neighbourhood, Kadıköy

International Conference on Knowledge & Politics in Gender & Women’s Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.17 Creative Commons License

Ziya Gökalp’i Farklı Bir Okuma Önerisi

Sosyoloji Kendisini Tartışıyor-II, İstanbul, Turkey, 14 November 2014, pp.1

Shopkeepers, Women and Gendered Narratives

Oto/Biyografi/Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2014, pp.308-314

Moda’nın Semt İmgesinin Ve Belleğinin Oluşumunda Esnafın Rolü

VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.21

Türkiye’de Taşra Kentlerinde Modernleştirici Bir Aktör Olarak Eşraf Aileleri ve Eğitimin Rolü

Türk Sosyal Bilimler Derneği 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2011, pp.42

Esnaf-Zanaatkârlar, Semt ve Kent

VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.9

"Local Notables and Businessmen"

Urban Classes and Politicis in the Neoliberal Era: Turkey in Comparison, İstanbul, Turkey, 22 October 2010, pp.1

Beş Taşra Kentinde Gündelik Yaşam

VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 03 October 2009

Women, Family Status and Class Position: Cases of Locally Notable in Provincial Turkey

The 9th Conference of the European Sociological Association ESA, Lizbon, Portugal, 2 - 05 September 2009 Sustainable Development

Social Class As Power Play And Status Games At The Local Level: Provincial Businessmen in Turkey

The 9th Conference of the European Sociological Association ESA, Lizbon, Portugal, 2 - 05 September 2009

Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları

Women’s Memory: The Problem of Sources, 20th Anniversary Symposium, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.189-200 Creative Commons License

Gender and Reproductive Technologies: Doing Exploratory Interviews in Istanbul IVF Clinics

Kinship, Adoption and the New Reproductive Technologies Workshop, İstanbul, Turkey, 15 November 2007, pp.1

Taşra Kentlerinde Eşraf Aileleri: Aile Stratejileri ve Anlatılar,

Antropolojik Açılardan Avrupalılığı Düşünmek: Sınırlar, İmajlar, Kültürler başlıklı Türkiye I. Uluslararası Antropoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 May - 27 October 2007, pp.1

Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı İki Bölgede Yaşayan İnsanların Sağlığı Algılayışları ve Sağlık Hizmetini Kullanımları

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu , Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004, pp.105-106 Creative Commons License Sustainable Development

Kadın Bedeni ve Üreme Teknolojileri

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, vol.1, pp.3-12 Creative Commons License

Maltepe Bölgesinde Sağlık Ocakları Kimlere Hizmet Veriyor?”

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2004, pp.5-6 Creative Commons License

Türkiye’de Annelere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Annelik Yaşantısı

IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 16 - 18 October 2003, pp.1

İstanbul Maltepe İlçesinde Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Kullanımı

II. Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2003, pp.26-27 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Shopkeepers, Women, and Gendered Narratives

in: Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi/Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, Talay Keşoğlu, B. ve Şimşek-Rathke, L., Editor, Kadın Eserleri Kütüphanesi Ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, pp.308-314, 2016 Creative Commons License

Türkiye'nin Sosyal Dokusunda Değişen ve Değişmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve Eğitim

in: Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, "Sunar, L." , Editor, Matbu Kitap, İstanbul, pp.385-415, 2016 Creative Commons License Sustainable Development

Esnaf-Zanaatkârlar, Semt ve Kent

in: Mekân ve Kültür, Onaran İncirlioğlu, Emine- Kılıçbay, Barış, Editor, Tetragon, İstanbul, pp.99-105, 2011 Creative Commons License

Beş Taşra Kentinde Gündelik Yaşam

in: Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Akdağ, M., Editor, Sosyoloji Derneği, Ankara, pp.473-488, 2011 Creative Commons License

Kültür ve Gelenek

in: Kültür Sosyolojisi Ders Kitabı, Ergur,Ali - Gökalp,Emre, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.84-103, 2011

Women’s Narratives as Sources for the Study of Eshraf Families

in: Women’s Memory: The Problem of Sources, Türe,Fatma-Talay Keşoğlu,Birsen, Editor, Cambridge International Science Publishing , Newcastle Upon Tyne, pp.153-167, 2011 Creative Commons License

Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları

in: Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, Türe, Fatma-Talay Keşoğlu, Birsen, Editor, Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, pp.189-201, 2009 Creative Commons License

Bir Etnografi: İki Beyoğlu Berberinin Anlatılarında Türkan Şoray

in: Türkan Şoray Biyografya 8, Yaraman, Ayşe, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.175-197, 2009 Creative Commons License

Gender and Reproductive Technologies: Doing Exploratory Interviews in Istanbul IVF Clinics,”,

in: Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei, Beck, S., Nevim Ç,, Sabine H., Maren K., Michi K., Editor, Berliner Blätter. Ethnographische Und Ethnologische Beiträge, Bd. 42, Berlin, pp.175-179, 2007 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

3

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

10

Thesis Advisory

2

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals