Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Etnografi ve Tarihin Arayüzünde: Çıraklık Hakkındaki Mit ve Anlam Haritaları

TOPLUM VE BİLİM, no.142, pp.56-78, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Shopkeepers, Women, and Gendered Narratives

Sociology & Anthropology, no.4, pp.806-814, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye'nin Sosyal Dokusunda Devam Eden ve Etmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve Eğitim

Eğitim Bilim Toplum, vol.13, no.50, pp.96-133, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de ‘Modern Olma’ İdeali ve Modernlik Deneyimi: Avrupa Birliği’nin Toplumsal Tahayyüldeki Konumunu Yeniden Düşünmek

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.21, pp.61-85, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Denizli'nin Yerel Tarihinde Bir Fabrikanın Öyküsü

Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, no.25, pp.35-40, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Eşraf Ailelerinin Statü Mücadelelerinde Kadınların Rolü

TOPLUM VE BİLİM, vol.118, pp.59-91, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Beyoğlunda Iki Berber: İki Ayrı Anlatı Tipi ve İki Ayrı Erkeklik

TOPLUM VE BİLİM, vol.117, pp.86-118, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Nikbin Olunuz: Ruh ve Beden Arasındaki Muvazene

Toplumbilim, no.24, pp.97-105, 2009 (Other Refereed National Journals)

Baltaya İmzasını Atan Usta: Sıcak Demircilik ve Dövme Kastamonu Baltası Üzerine Bir Araştırma

MİLLİ FOLKLOR DERGİSİ, vol.56, pp.261-276, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kadın Bedeni ve Üreme Teknolojileri

Pazartesi Dergisi, no.111, pp.41-47, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Kadının Üremeye İlişkin Hakları ve Üreme Sağlığı

Toplumbilim, no.15, pp.27-35, 2002 (Other Refereed National Journals)

Geleneksel ve Modern Tıp Üzerine

Toplumbilim, no.13, pp.77-81, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kent, Cinsiyet ve Mekân: Moda'nın Esnaf Kadınları

Edebiyat Fakültesi Antropoloji Konferansları, İstanbul, Turkey, 29 March - 31 May 2021

The Claims on Citizenship at the Local Level : Local Elites and City Politics

The 8th Conference of the European Sociological Association, Glasgow, Scotland, 3 - 06 September 2007, pp.1

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerini Toplumsal ve Kültürel Bir Çerçeve İçine Yerleştirerek Sorunsallaştırmak

Marmara Conference on European Studies: Europea Under Challenge, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2018, pp.29

Female Shopkeepers and Gendering Urban Space: Female Shopkeeping in Caferağa Neighbourhood, Kadıköy

International Conference on Knowledge & Politics in Gender & Women’s Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.17 Creative Commons License

Ziya Gökalp’i Farklı Bir Okuma Önerisi

Sosyoloji Kendisini Tartışıyor-II, İstanbul, Turkey, 14 November 2014, pp.1

Shopkeepers, Women and Gendered Narratives

Oto/Biyografi/Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2014, pp.308-314

Moda’nın Semt İmgesinin Ve Belleğinin Oluşumunda Esnafın Rolü

VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.21

Türkiye’de Taşra Kentlerinde Modernleştirici Bir Aktör Olarak Eşraf Aileleri ve Eğitimin Rolü

Türk Sosyal Bilimler Derneği 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2011, pp.42

Esnaf-Zanaatkârlar, Semt ve Kent

VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.9

Local Notables and Businessmen on the Urban Scene in provincial Turkey

Urban Classes and Politicis in the Neoliberal Era: Turkey in Comparison, İstanbul, Turkey, 22 October 2010, pp.1

Beş Taşra Kentinde Gündelik Yaşam

VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 03 October 2009

Social Class As Power Play And Status Games At The Local Level: Provincial Businessmen in Turkey

The 9th Conference of the European Sociological Association ESA, Lizbon, Portugal, 2 - 05 September 2009

Women, Family Status and Class Position: Cases of Locally Notable in Provincial Turkey

The 9th Conference of the European Sociological Association ESA, Lizbon, Portugal, 2 - 05 September 2009 Sustainable Development

Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları

Women’s Memory: The Problem of Sources, 20th Anniversary Symposium, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.189-200 Creative Commons License

Gender and Reproductive Technologies: Doing Exploratory Interviews in Istanbul IVF Clinics

Kinship, Adoption and the New Reproductive Technologies Workshop, İstanbul, Turkey, 15 November 2007, pp.1

Taşra Kentlerinde Eşraf Aileleri: Aile Stratejileri ve Anlatılar,

Antropolojik Açılardan Avrupalılığı Düşünmek: Sınırlar, İmajlar, Kültürler başlıklı Türkiye I. Uluslararası Antropoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 May - 27 October 2007, pp.1

Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşumu ile İlgili Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

V. Ulusal Sosyoloji Kongresi,, Malatya, Turkey, 19 September - 23 October 2006, pp.1

Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı İki Bölgede Yaşayan İnsanların Sağlığı Algılayışları ve Sağlık Hizmetini Kullanımları

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu , Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004, pp.105-106 Creative Commons License Sustainable Development

Kadın Bedeni ve Üreme Teknolojileri

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, vol.1, pp.3-12 Creative Commons License

Maltepe Bölgesinde Sağlık Ocakları Kimlere Hizmet Veriyor?”

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2004, pp.5-6 Creative Commons License

Türkiye’de Annelere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Annelik Yaşantısı

IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 16 - 18 October 2003, pp.1

İstanbul Maltepe İlçesinde Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Kullanımı

II. Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2003, pp.26-27 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Shopkeepers, Women, and Gendered Narratives

in: Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi/Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, Talay Keşoğlu, B. ve Şimşek-Rathke, L., Editor, Kadın Eserleri Kütüphanesi Ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, pp.308-314, 2016 Creative Commons License

Türkiye'nin Sosyal Dokusunda Değişen ve Değişmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve Eğitim

in: Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, "Sunar, L." , Editor, Matbu Kitap, İstanbul, pp.385-415, 2016 Creative Commons License Sustainable Development

Esnaf-Zanaatkârlar, Semt ve Kent

in: Mekân ve Kültür, Onaran İncirlioğlu, Emine- Kılıçbay, Barış, Editor, Tetragon, İstanbul, pp.99-105, 2011 Creative Commons License

Beş Taşra Kentinde Gündelik Yaşam

in: Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Akdağ, M., Editor, Sosyoloji Derneği, Ankara, pp.473-488, 2011 Creative Commons License

Kültür ve Gelenek

in: Kültür Sosyolojisi Ders Kitabı, Ergur,Ali - Gökalp,Emre, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.84-103, 2011

Women’s Narratives as Sources for the Study of Eshraf Families

in: Women’s Memory: The Problem of Sources, Türe,Fatma-Talay Keşoğlu,Birsen, Editor, Cambrian Publications, Newcastle Upon Tyne, pp.153-167, 2011 Creative Commons License

Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları

in: Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, Türe, Fatma-Talay Keşoğlu, Birsen, Editor, Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, pp.189-201, 2009 Creative Commons License

Bir Etnografi: İki Beyoğlu Berberinin Anlatılarında Türkan Şoray

in: Türkan Şoray Biyografya 8, Yaraman, Ayşe, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.175-197, 2009 Creative Commons License

Gender and Reproductive Technologies: Doing Exploratory Interviews in Istanbul IVF Clinics,”,

in: Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei, Beck, S., Nevim Ç,, Sabine H., Maren K., Michi K., Editor, Berliner Blätter. Ethnographische Und Ethnologische Beiträge, Bd. 42, Berlin, pp.175-179, 2007 Creative Commons License

Other Publications