Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Promoting investment in the Turkish construction sector: a structural path analysis

ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, cilt.30, ss.422-438, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Book Review

DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, cilt.19, ss.493-496, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of defence on external indebtedness: An assessment of Turkey

DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, cilt.15, ss.145-156, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Special issue on deficits, debt and defence

DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, cilt.15, ss.109-110, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Demand-pull and cost-push effects on labor income in Turkey, 1973-90

ENVIRONMENT AND PLANNING A-ECONOMY AND SPACE, cilt.35, ss.1785-1807, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Budgetary trade-offs of security expenditures in Turkey

DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, cilt.13, ss.385-403, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Measuring the extent of defence expenditures: The Turkish case with Turkish data

DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, cilt.12, ss.27-45, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Does Liberalization Reduce Foreign Trade Data Discrepancies? Counterevidence from Turkey, 1970-1991

INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED ECONOMICS, cilt.11, ss.287-302, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

AN ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE TURKISH TRANSPORTATION SECTOR IN THE CONTEXT OF A 2-GROUP INDUSTRY MODEL

TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL, cilt.24, ss.299-313, 1990 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Analysis of the Turkish Transportation Sector in the Context of a Two-Group Industry Model

TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL, cilt.24, ss.299-313, 1990 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

SOME EXPERIMENTS WITH METHODS OF ADJUSTING UNBALANCED DATA MATRICES

JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY, cilt.151, ss.473-490, 1988 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkey's changing security perceptions and expenditures in the 2000s: Substitutes or complements?

ECONOMICS OF PEACE AND SECURITY JOURNAL, cilt.11, ss.35-45, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Some exercises with SIPRI's military expenditure alpha (alpha) data: Same story for Greece and Turkey?

ECONOMICS OF PEACE AND SECURITY JOURNAL, cilt.11, ss.14-19, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The AKP Era: Democratisation or Resecuritisation? An Assessment of the Institutional and Budgetary Reflections

Research and Policy on Turkey, cilt.1, no.1, ss.75-87, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENDER BUDGETING: INSIGHTS FROM CURRENT METHODOLOGIES AND EXPERIENCES IN EUROPE

POLITICA ECONOMICA, cilt.31, ss.125-133, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İnşaat Kesimi İstihdam mı Yaratıyor, Dışalımı mı Uyarıyor?

Ekonomi-tek, cilt.2, ss.23-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Petrolden Alınan Verginin Dışalım Üzerindeki Etkileri: 1998 Yılı için iki Farklı Girdi-Çıktı Verisiyle bir İnceleme

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.25, ss.223-241, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Glass Ceiling in Academic Administration in Turkey: 1990s versus 2000s

Tertiary Education and Management, cilt.15, ss.305-322, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relative Price and Technology Components of Import Liberalization in Turkey: 1973-1996

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.32, ss.362-389, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Analysis of the Action-Reaction Behaviour in Defense Expenditures of Turkey and Greece

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.78-98, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Küreselleşme Alanı: Savaşa Hazırlık

Hukuk ve Adalet, cilt.1, ss.163-171, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim Kesimlerinde Dışalıma Bağımlılık

İKTİSAT DERGİSİ, cilt.452, ss.51-56, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Employment Generation: The Demand-side vs Supply-side Input-Output Models

Business Perspectives, cilt.3, ss.1-16, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Bütçe Açıkları: Bütçe Harcamaları Yönünden bir Değerlendirme”

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.68-76, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Labor Productivity Decomposition: Generation and Benefit Spillover

Szigma, cilt.31, ss.81-90, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Otomotiv Sanayii: Girdi-Çıktı Modeli ile Bulgular“

İKTİSAT DERGİSİ, ss.25-27, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığın Düzeyi Nasıl Ölçülebilir?

İKTİSAT DERGİSİ, ss.26-36, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Female (non) Participation in the Urban Labour Force in Turkey

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.25, ss.311-328, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yerli Silah Sanayiinin Kurulmasının Sanayi Yapısı Üzerindeki Etkileri

İKTİSAT DERGİSİ, ss.79-90, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KKTC’de Kamu Harcamalarının Bileşimi

Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi,, ss.53-66, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Economic Aspects of Turkish Armaments Spending

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, cilt.13, ss.75-91, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Female Participation in the Turkish University Administration: Econometric and Survey Findings, 1992

Boğaziçi Journal BU Journal, cilt.8, ss.63-81, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spillover from the Developed Countries in the Arming of the Developing Countries: The Case of Turkey

Peace Economics, Peace Science and Public Policy,, cilt.1, ss.2-25, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stockholm Barış Konferansının Ardından

Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt.16, ss.22-25, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Social Accounting Matrix for Turkey

Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, cilt.1, ss.17-42, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonometrik Modellerde Önsav Sınamalarının Gücü

B.Ü. Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi BU Journal, cilt.4, ss.141-155, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hatalı Veri Matrislerini Düzeltme Yöntemleri ve Türkiye’nin 1973 Nihai Talep Verileri

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.15, ss.85-104, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Richard Stone’nun Sosyal Hesaplar Sistemi

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.12, ss.173-183, 1985 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Gelir Dağılımı Yapısına İlişkin En Son Veriler

İKTİSAT DERGİSİ, ss.61-66, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KENTTE KADIN YAŞAMI: KÜRESELDEN YERELE TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARI

TMMOB 3. KADIN SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 23 February 2019, ss.38-51

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Küresel, Ulusal ve Yerel Boyutlar,

Uluslararası Yerel Yönetimler ve Kadın Konferansı, Diyarbakır, Türkiye, 3 - 04 May 2008, ss.41-47

Gender Aspects of Privatisation : A case study of female tobacco workers in Turkey

The 2005 Conference on Feminist Economics, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 June 2005, ss.1

Budgetary Trade-offs of Security Expenditures in Turkey

1st International Conference on Defence, Security and Economic Development in the Balkans and Eastern Mediterranean, Larissa, Yunanistan, 22 - 24 June 2001, ss.65-88

Kamu Harcamalarının Ölçülmesi Üzerine bir Deneme: Savunma Harcamaları

XIII. Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 16 May 1997, ss.277-295

Employment Generation: The Demand-side vs Supply-side Input-Output Models

11th International Conference on Input-Output Techniques, New Delhi, Hindistan, 27 November - 01 December 1995, ss.1-20

Türkiye’de Milli Gelir Ön Tahminlerinin Başarımının Değerlendirilmesi

1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 12 November 1993, ss.1-15

Ekonometri Uygulamalarında Veri Eşelemenin Sonuçları

1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 12 November 1993, ss.1-15

Ulaştırma Altkesimlerinde Yapısal Değişme: 1979-1985

3. İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 June 1992, ss.1-15

İstanbul’da Yaşayanların Harcama Kalıplarına İlişkin bir Deneme

XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 June 1987, ss.1-15

İktisadi Modellerde Veri Sorunu ve Sosyal Hesaplar Matrisi

X. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 November 1985, ss.363-381

Kitap & Kitap Bölümleri

Nuray Ergüneş için Yazılar-Finansallaşma, Kadın Emeği ve Devlet

Dirlik Temelli bir Perspektiften Yerel Yönetim Bütçe ve Politikalarında Kadınların İzini Sürmek: 2013 Diyarbakır Örneği, Elif Karaçimen, Melda Yaman, Nurcan Özkaplan, Özgün Akduran, Şebnem Oğuz, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.488-521, 2019

Kentsel Haklar ve Hizmetler Tematik Alanı Haritalama Raporu

Ceid, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Merkezi Finans Ve İhale Kurumu, Ankara, 2018

Gender Budgeting in Europe: Developments and Progress

Sustainability of Gender Budgeting in Local Administrations in Turkey: An Assessment from the Well-Being Perspective, O'Hagan, A., Klatzer, E., Editör, Palgrave Macmillan, London , Londra, ss.271-291, 2018

Prof. Dr. Nihat Falay'a Armağan

Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımıyla Yerel Yönetim Bütçelerine Bakmak: Kars Belediyesi, Kirmanoğlu H.,Feyzioğlu Akkoyunlu P., Arıkboğa A, Ergüder B., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.87-113, 2018

Feminist Economics and Public Policy Reflections on the work and impact of Ailsa McKay

In search of a gender budget with ‘actual allocation of public monies’: a wellbeing gender budget exercise, Campbell J., Gillespie M. , Editör, Routledge, London/New York , Londra, ss.61-70, 2016

Cari Açık, Enerji sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik ilişkiler

Dışalıma Bağımlılık İstihdamsız Büyümeyi Etkiliyor mu?(Türkiye Ekonomisi için Girdi-çıktı Modeliyle bir Benzetim Denemesi), SARAÇOĞLU, D. Ş., ÖZTÜRK, F., Editör, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, ss.75-92, 2016

Tuncer Bulutay’a Armağan

Türkiye İnşaat Sektörünün Büyüme ve İstihdama Katkısı: 2000’li Yıllar için bir Sorgulama, Yıldırım, N., Editör, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, ss.355-366, 2015

Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi

Temel Kavramlar: Türkçe İktisada Giriş ve Makroiktisat Kitaplarının Yeniden Bir Değerlendirmesi, Aşıcı, A.A., Hisarcıklılar,M. , İlkaracan, İ., Karakaş,D. G. , Kaya, T., Editör, Literatür, İstanbul, ss.135-146, 2013

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Kapsam, Örnekler ve Türkiye İçin Öneriler, Altuğ, F., Kesik A., "Şeker, M., Editör, Seçkin, Ankara, ss.99-131, 2013

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği

Üniversite Üst Yönetiminde Kadınların Konumu: Türkiye’de 1990’lardan 2000’lere Ne Değişti?, "Makal, A.", "Toksöz ,G., Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.403-434, 2012

Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim - İzzettin Önder’e Armağan

Savunma İktisadının Güncel Durumu: Handbook of Defense Economics 2’nin Düşündürdükleri, Pınar, A. ,Köse, A.H., falay, N., Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.426-433, 2011

Kadın Emeği Konferansı: Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları Bildiri Kitabı,

Kadın İşgücü Talebine Üretim Faaliyetleri Açısından bir Bakış, TEPAV, Editör, Tepav, Ankara, ss.50-64, 2011

Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri,

Başlıca İhracat Sektörlerinin Çeşitli Üretim Sektörlerindeki Kadın-Erkek İstihdamına Etkileri: Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme, Akbostancı E., Erdoğdu, O.S., Editör, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, ss.57-86, 2011

Tülay Arın’a Armağan- iktisat yazıları

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye için bir Değerlendirme, Sarıca, S., Editör, Belge, İstanbul, ss.77-93, 2010

Almanac Turkey 2006-2008: Security Sector and Democratic Oversight

Turkey’s Defense Expenditures in the 2000s, Bayramoğlu, A. , İnsel, A, Editör, Tesev, İstanbul, ss.143-150, 2010

Almanak Türkiye 2006-2008, Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim

Türkiye’nin Savunma Harcamaları: 2000’li yıllar, Bayramoğlu, A. , İnsel, A., Editör, Tesev, İstanbul, ss.172-178, 2009

New Technologies, Networks and Governance Structures

Assessing the Role of Arms Production in the Economy: The Case of Turkey, Prinz, A., Steenge, A.E., Isegrei, N, Editör, Lıt Verlag, Münster, ss.31-52, 2009

Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu

Türkiye’nin Savunma Bütçesi: Veriler ve Gözlemler, İNSEL, A. ve BAYRAMOĞLU, A. , Editör, İletişim, İstanbul, ss.271-281, 2009

Arms, War and Terrorism in the Global Economy Today

Accounting for Arms in Input-Output and National Income Accounts, Elsner, W., Editör, Lıt Verlag, Hamburg, ss.50-68, 2007

Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Sorunları

Özelleştirmenin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi: TEKEL Örneği”, Ercan, F., Editör, Dipnot, Ankara, ss.101-127, 2007

Gender Impacts of Trade Liberalization

Gender Aspects of Privatization; A case study of female tobacco workers in Turkey, cawtar, Editör, Cawtar, Tunisia, ss.60-75, 2006

Türkçe İktisada Giriş ve Makroiktisat Kitapları: Temel Kavram Yanlışları

İktisat Eğitimi, Uygur, E., Editör, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, ss.205-213, 2005

Prof. Dr. Türkan Öncel’e Armağan

Özelleştirmeye Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ile Bakmak: Kadın Tütün İşçileri, İÜİF Maliye bölümü, Editör, İüif Maliye Araştırma Merkezi, İstanbul, ss.32-44, 2005

Greek-Turkish Relations in an Era of Détente

An Analysis of the Action-Reaction Behaviour in Defense Expenditures of Turkey and Greece, ÇARKOĞLU, A.,RUBIN, B. M. , Editör, Routledge, New York, ss.78-98, 2005

Neoliberalizmin Tahribatı-2000li yıllarda Türkiye 2

Silahlanma: Küreselleşme Döneminde İktisadi Yansımalar, BALKAN, N. ve SAVRAN, S., Editör, Metis, İstanbul, ss.111-126, 2004

Technology and Development in The New Millennium,

The Impact of Economic Restructuring and Technological Change on Female Employment in the Turkish Banking Sector, Azhar, A., Editör, Universty Of Karachi, Karachi, ss.283-290, 2003

İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar

Üretimde Dışalıma Bağımlılık: 1970’lerden 2000’lere Ne Değişti?, Köse, A.H., Şenses, F., Yeldan, E, Editör, İletişim, İstanbul, ss.533-559, 2003

Türk Dış Politikasının Analizi, (ilaveli 3. basım)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Modernizasyon Programı: 20.Yıla Doğru bir Değerlendirme, Sönmezoğlu, F., Editör, Der, İstanbul, ss.935-956, 2003

The Ravages of Neo-Liberalism: Economy, Society and Gender in Turkey

Turkey’s Globalization in Arms: The Economic Impact, Balkan, N. And Savran, S, Editör, Nova Science Publishers, New York, ss.105-115, 2002

The Economics of Women and Work in the Middle East

Gender Based Occupational Segregation in the Turkish?Banking Sector”, Çınar, M., Editör, Jaı Elsevier, Amsterdam, ss.247-267, 2001

Halil Aksu’ya Armağan

Türkiye’deki Güvenlik Harcamalarının Bütçe Harcamalarına Etkileri, Günçavdi, Ö., Küçükçifçi, S., Tokdemir, E., Editör, İtü, İstanbul, ss.55-69, 2000

Türk Dış Politikasının Analizi (ilaveli 2. basım

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Modernizasyon Programının bir Değerlendirmesi“, Sönmezoğlu, F., Editör, Der, İstanbul, ss.585-604, 1998

Akademik Yaşamda Kadın: Türk ve Alman Üniversitelerinde Kadın Kariyerlerinin Karşılaştırılması

Türkiye Üniversitelerinin Üst Yönetiminde Kadınların Konumu, 1990-1993, Coşkun, H., Editör, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu, Ankara, ss.225-243, 1996

Arms Industry Limited

Turkey: The Arms Industry Modernization Programme, WULF, H., Editör, Oup, Oxford, ss.251-267, 1993

SIPRI Yearbook 1993, World Armaments and Disarmament

An Overview of the Arms Industry Modernization Programme in Turkey, SIPRI, Editör, Oup, Oxford, ss.521-532, 1993

Transport Policy, Management & Technology Towards 2001, Selected Proceedings of the 5th World Conference on Transport Research, III

A Comparative Analysis of the Transportation Sector in the Eastern Mediterranean Region, Ohano, Y. , Editör, Western Books & Periodicals Agency, Yokohama, ss.481-494, 1989

Prof.Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, c.2

Dış Ticaret Verilerinde Sapmalar ve Türkiye İthalatı, SBF, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.293-346, 1982