Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - 2020 Yüksek Lisans

  Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2013 - 2017 Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2020 Yüksek Lisans

  Prososyal Davranış ve Süperego İlişkisinde Nepotizm Algısının Düzenleyici Rolü

  Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, İşletme