Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2000 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmsötik Toksikoloji, Türkiye

 • 1991 - 1993 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Amin grubu içeren çeşitli ilaç maddelerinden fizyolojik şartlarda oluşan N-nitroso türevlerinin genotoksik aktivite yönünden araştırılması

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji

 • 1993 Yüksek Lisans

  Digitalis viridiflora Lindl. ve Digitalis davisiana Heyw. bitkileri yapraklarının kardioaktif bileşiklerinin tayini

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Eğiticiler Buluşması: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Prediction of Drug-Drug Interactions and Regulatory Recommendations for Assessment.

  Sağlık ve Tıp , ISSX

 • 2014Non-CYP Metabolism in Drug Discovery

  Sağlık ve Tıp , ISSX

 • 2014İlk Yardımcı Sertifikası

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2013Kozmetovijilans Konferansı

  Sağlık ve Tıp , Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 • 2013Multidisipliner Kozmetik Yaklaşımlar ve Sektörel Değerlendirme Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 • 2013Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Toksikoloji Derneği

 • 2013II.Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Toksikoloji Derneği

 • 2013Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , International Service

 • 2013Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef: Akreditasyon

  Kalite Yönetimi , Hacettepe Üniversitesi

 • 2013TTK-Sürekli Eğitim Kursu: Toksikoloji Çalışmalarında Analitik Validasyon.

  Sağlık ve Tıp , Türk Toksikoloji Derneği

 • 2013Basic Principles of Human Risk Assessment

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , SOT

 • 2013Advances in Nanotoxicology

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , SOT

 • 2012Developments in Risk Assessment

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Toksikoloji Derneği

 • 20128. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Toksikoloji Derneği

 • 2012Chemicals regulation in EU, REACH and CLP-Legislation and Consequences

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Toksikoloji Derneği

 • 2012Immünohistokimya ve Western Blot Eğitimi Nöroimmünoloji Uygulamaları

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2012Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Biyokimya Derneği

 • 2012Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İÜ DETAE Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı

 • 20119th International Comet Assay Workshop

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Toksikoloji Derneği

 • 20111st Inter University Certificate Program of Predictive Personalized Medicine

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Klinik Toksikoloji Derneği

 • 2011Moleküler Biyoloji ve Genetik Haftasonu IV

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Boğaziçi Üniversitesi

 • 2011Türkiye Genom Araştırması: Genomiks Çağında Kişisel Tanı ve Tedavilere İlk Adım

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Boğaziçi Üniversitesi

 • 2011Toksisite Test Sistemleri Uygulamalı Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İÜ Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

 • 2010Genetik Çalışmalarda Biyoinformatik Uygulamalar

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tubitak Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2010Klinik Toksikoloji Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Klinik Toksikoloji Derneği

 • 2009Popülasyon Genetiğinde Temel Kavramlar ve İstatistiksel Analizler Uygulamalı Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tubitak Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 20081.Gıda Güvenliği Kongresi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gıda Güvenliği Derneği

 • 2008Euro-Asian Association for Children’s Environmental Health

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Yeditepe Üniversitesi

 • 2008Programlı Hücre Ölümü Sempozyumu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • 2008Risk Assessment Summer School

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , IUTOX

 • 2007From Cell to Bedside

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , II. Congress of Molecular Medicine

 • 2007Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

 • 2007Moleküler Biyoloji Yöntemleri Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tubitak Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2006Koruyucu Genetik Tanı Eğitimi-III

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Amerikan Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

 • 2006Molecules in Health and Disease

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , 31th FEBS (Federation of European Biochemical Societies) Congress

 • 2005Tıpsal Araştırma Yöntem Bilimi ve Biyoistatiksel Değerlendirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • 200419th European Workshop on Drug Metabolism

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , DMW

 • 2004Klinik Toksikoloji Derneği 10. Bilimsel Toplantısı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Klinik Toksikoloji Derneği

 • 2003HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Ulusal Sempozyumu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • 2003Pedagojik Formasyon Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi