Prof.Dr.

Gülriz BAYÇU KAHYAOĞLU


Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi Anabilim Dalı

Biyografi

Prof. Dr. Gülriz BAYÇU KAHYAOĞLU, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesidir (İstanbul, Türkiye). Akademik hayatına Botanik Anabilim Dalı'nda başlayan Dr. G. BAYÇU, Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi Anabilim Dalı kurucu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ, Ankara, Türkiye) Biyoloji Bölümü'nden almış ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Botanik (Bitki Ekolojisi) Programında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sürdürdü. Doktora döneminde, Norveç Hükümeti Araştırma Bursunu (NAVF) kazandı ve Oslo Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı’nda bilimsel çalışmalarına devam etti. Başlıca araştırma konuları arasında toprak ve bitkilerde ağır metal kirliliği, hiperakümülatörler, terkedilmiş madenler ve fitoremediasyon sayılabilir. Bilimsel araştırma, ortak tez ve Erasmus değişim etkinlikleri de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla çok disiplinli işbirlikleri bulunmaktadır: Selanik Aristotle Üniversitesi (Yunanistan) / Orléans Üniversitesi (Fransa) / Bielefeld Üniversitesi (Almanya) / Oslo Üniversitesi (Norveç) / Hyderabad Üniversitesi (Hindistan).

Eğitim Bilgileri

1992 - 1995

1992 - 1995

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı/ Bitki Ekolojisi Programı, Türkiye

1989 - 1992

1989 - 1992

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı/ Ekoloji Programı, Türkiye

1980 - 1986

1980 - 1986

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Ailanthus altissima’da Kadmiyum Toleransı ve Fitokelatin Oluşumu

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyoloji/ Bitki Ekolojisi

1992

1992

Yüksek Lisans

Ailanthus altissima’da Kadmiyum, Kurşun Birikimi ve Kadmiyumun Bitki Gelişmesine Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyoloji/ Ekoloji

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ICP-OES ve Berghoff Kullanım Sertifikaları

TETRATEK

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Fizyolojisi, Çevre Biyolojisi, Bitki Ekolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

2006 - 2017

2006 - 2017

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

1997 - 2006

1997 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

1997 - 1997

1997 - 1997

Dr.Öğr.Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri (Environmental Biology)

1995 - 1997

1995 - 1997

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

1990 - 1995

1990 - 1995

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2009 - 2012

2009 - 2012

Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitki Ekolojisi

Lisans

Lisans

Botanikte Proje Çalışması

Lisans

Lisans

Çevre Biyolojisinde Proje Çalışması

Lisans

Lisans

General Biology 1

Doktora

Doktora

Fitoremediasyonda Özel Konular

Lisans

Lisans

Çevrenin Bitkilerle Temizlenmesi

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji 1

Lisans

Lisans

Kent Ekolojisi

Lisans

Lisans

Genel Ekoloji

Lisans

Lisans

General Ecology

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kök Ekofizyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ağır Metal Kirlenmesinin Bitkilere Etkisi

Lisans

Lisans

Bitki Ekolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Allelopati

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ağır Metal Kirlenmesinin Bitkilere Etkisi

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji 1

Lisans

Lisans

Genel Ekoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bitki Ekolojisi

Lisans

Lisans

Çevrenin Bitkilerle Temizlenmesi

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Cadmium-zinc accumulation and photosystem II responses of Noccaea caerulescens to Cd and Zn exposure

Baycu G. , Gevrek-Kurum N., Moustaka J., Csatari I., Rognes S. E. , Moustakas M.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.24, ss.2840-2850, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

An abandoned copper mining site in Cyprus and assessment of metal concentrations in plants and soil

BAycu G. , Tolunay D. , Özden H. , CSATARİ I. , Karadag S., Agba T., et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION, no.0, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

Cd, Pb, Zn and Ni contents of urban soils in İstanbul

TOLUNAY D. , KAHYAOĞLU G.

İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, cilt.59, ss.87-105, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Cd, Pb, Zn and Ni Contents of Urban Soils in Istanbul

TOLUNAY D. , BAYÇU G.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.1-21, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Phytochelatin Biosynthesis and Cadmium Detoxification.

BAYÇU G.

J Cell Mol Biol, cilt.1, ss.45-55, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Toxicological effects of ZnO and CuO nanoparticles on Plantago major L. (Broadleaf plantain)

EROĞLU H., BAYÇU G. , SAWIDIS T., MOUSTAKAS M.

II. International Green Biotechnology Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 September 2019, ss.35

2017

2017

A Comparative Study Of Al, Cr, Ni, Zn Accumulation And Total Phenolic Content In Some Macrophyte Species To Evaluate Phytoremediation

AKTÜRK A. İ. , BAYÇU G. , PRASAD M. N. V. , CSATARI I. , SAWIDIS T. , MOUSTAKAS M. , et al.

POG2017, 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants, Aydın, Türkiye, 10 - 13 September 2017, cilt.1, no.1, ss.73 Creative Commons License

2015

2015

ALUMINUM IMPACT AND ACCLIMATION RESPONSE: A COMPARATIVE STUDY OF TWO CONTRASTING WHEAT CULTIVARS

Moustakas J., Ouzounidou G., BAYÇU G. , Moustakas M.

26TH CONGRESS OF THE SCANDINAVIAN PLANT PHYSIOLOGY SOCIETY, Stockholm, İsveç, 9 - 13 August 2015

2013

2013

Post-Mining Ecosystems and Metal Accumulation in Plants

BAYÇU G. , AĞBA T., CSATARİ İ., TOLUNAY D. , ROGNES S. E.

VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 18 - 21 December 2013, ss.68

2012

2012

Fitoremediasyon.

BAYÇU G.

Yaşam bilimlerinde multidisipliner AR-GE ve inovasyon sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2012, no.1, ss.13-16

2012

2012

Abandoned copper mines and phytoremediation possibilities.

BAYÇU G. , ROGNES S.

International Conference on Recycling and Reuse, R&R., Türkiye, 1 - 04 June 2012, ss.106-110

2009

2009

Differential responses of antioxidative systems and photosynthetic pigments in the leaves of Quercus vulcanica under drought stress condition. Toxicology Letters.

ÖZDEN H. , BAYÇU G.

46th Congress of the European Societies of Toxicology, Dresden, Almanya, 1 - 04 September 2009, cilt.189, no.1, ss.206-207

2009

2009

GR Activity of Plant Species Grown on Cu Mine Waste in Cyprus.

BAYÇU G. , SAĞLAM N. , ROGNES S.

International Conference on Plants and Environmental Pollution, Türkiye, 1 - 04 July 2009, ss.80-81

2007

2007

Plant species of CMC mining waste area and heavy metal accumulation.

BAYÇU G.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability., Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 February 2007, ss.545-546

2005

2005

Lead (Pb) concentrations in urban soil and some tree species of Istanbul.

BAYÇU G. , TOLUNAY D.

14th IUAPPA Regional Conference, Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Türkiye, 1 - 04 October 2005, cilt.2, ss.928-937

2005

2005

Ni, Pb, Zn concentrations, peroxidase activity and chlorophyll content of some trees in Istanbul(Turkey)

ÖZDEN H. , BAYÇU G. , TOLUNAY D.

XVII. International Botanical Congress, Vienna., Avusturya, 1 - 04 July 2005, ss.527-528

2005

2005

Copper mine waste and Cu, Fe, Ni, Pb accumulation in some plant species.

BAYÇU G. , BALKAN GÜRAN S., TOLUNAY D. , ÖZDEN H.

XVII. International Botanical Congress, Vienna, Avusturya, 1 - 04 July 2005, ss.528-529

2003

2003

Stress and Phytotoxic effects of cadmium on Quercus robur ssp. robur L. (Common oak) and Acer negundo L. (Box elder).

ÖZDEN H. , BAYÇU G.

5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Türkiye, 1 - 04 September 2003, ss.129-130

1999

1999

Effects of Cadmium and Lead on the Coniferous Tree Species.

BAYÇU G. , CANER H. , GÖNENÇGİL B. , ERUZ E.

XVI. International Botanical Congress, St.Louis., Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 August 1999, ss.520-521

1999

1999

İstanbul'da Hava Kirliliğinin İğne Yapraklı Ağaç Türleri Üzerindeki Etkisi.

BAYÇU G. , CANER H. , GÖNENÇGİL B. , Eruz E.

Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1999, ss.559-578

1998

1998

Cadmium Tolerance and Cadmium-Binding Polypeptides in Ailanthus altissima. Progress in Botanical Research, Kluwer Publishers.

BAYÇU G.

1st Balkan Botanical Congress, Thessaloniki., Yunanistan, 1 - 04 September 1998, ss.273-276

1997

1997

Effects of Acidic Precipitation on the Coniferous Species of “Kaz” Mountains in “Biga” Peninsula. Environmental Research Forum, Trans Tech Publications.

BAYÇU G.

10th IUAPPA Regional Conference, Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Türkiye, 1 - 04 September 1997, cilt.7-8, ss.525-529

1996

1996

Picea abies’te Kadmiyum Toksisitesi ve Köklerde Kadmiyum Birikimi, Çevre Biyolojisi Seksiyonu.

BAYÇU G.

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1996, cilt.3, ss.433-441

1994

1994

Ailanthus altissima’da Kadmiyum Birikimi ve Kadmiyumun Bitki Gelişmesine Etkisi.

BAYÇU G. , ÖNAL M.

1. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 October 1994, cilt.16, no.1, ss.1561-1568

1994

1994

Cd Accumulation in Roots and Effects of Cd on Growth of Different Plants.

BAYÇU G. , ÖNAL M.

9th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology,, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 July 1994, cilt.36, no.1707, ss.260-261

1992

1992

The Effects and the Accumulation of Cadmium in Ailanthus altissima. Physiologia Plantarum.

BAYÇU G. , ÖNAL M.

8th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Antwerpen, Belçika, 1 - 04 August 1992, cilt.85, no.3, ss.74-75

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

BİTKİ FİZYOLOJİSİ VE GELİŞİMİ (Taiz, Zeiger, Møller, Murphy)

BAYÇU G.

FOTOSENTEZ: FİZYOLOJİK VE EKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER, Türkan İ., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.249-268, 2019

2016

2016

BİTKİ BİYOLOJİSİ (Raven)

BAYÇU G.

Bitkiler ve İnsanlar, Türkan İ., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.501-523, 2016

2008

2008

Bitki Fizyolojisi (Taiz & Zeiger)

BAYÇU G.

Fotosentez: Fizyolojik ve Ekolojik Yönden Bakış, Türkan, İ., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.171-192, 2008

Desteklenen Projeler

2013 - 2014

2013 - 2014

Post-Mining Ecosystems and Metal Accumulation in Plants

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAYÇU KAHYAOĞLU G. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

IUFS Journal of Biology

Editörler Kurulu Üyesi

2015 - 2017

2015 - 2017

IUFS Journal of Biology

Editör

2008 - 2015

2008 - 2015

IUFS Journal of Biology

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Turkish Toxicology Association

Üye

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Federation of European Toxicology

Üye

1996 - Devam Ediyor

1996 - Devam Ediyor

Turkish Committee of Air Pollution Research and Control

Üye

1990 - Devam Ediyor

1990 - Devam Ediyor

Federation of European Societies of Plant Biology

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2013

Kasım 2013

Acta Physiologiae Plantarum

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Journal of Hazardous Material

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Journal of Hazardous Material

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2013

Mart 2013

IUFS Journal of Biology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mart 2013

Mart 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Şubat 2013

Şubat 2013

Journal of Hazardous Material

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

Journal of Plant Physiology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Plant Physiology and Biochemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2011

Şubat 2011

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2010

Kasım 2010

Acta Physiologiae Plantarum

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2010

Haziran 2010

TÜBİTAK Projesi

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2010

Nisan 2010

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2009

Eylül 2009

Horticulture

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2009

Haziran 2009

Biological Diversity and Conservation

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2008

Ekim 2008

International Journal of Food Sciences and Nutrition

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Advances in Molecular Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2008

Nisan 2008

Tubitak Journal of Botany

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2008

Mart 2008

Journal of Cell and Molecular Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2007

Haziran 2007

Brazilian Journal of Plant Physiology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2007

Mart 2007

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2006

Kasım 2006

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2006

Eylül 2006

Tubitak Journal of Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Journal Scientia Agricola

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2005

Ocak 2005

World Journal of Agricultural Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2008 - 2010

2008 - 2010

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

Ödüller

Ağustos 1999

Ağustos 1999

XI. International Botanical Congress Young Scientist Grant

XI. International Botanical Congress (St. Louis, USA)Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

POG2017

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2017

2017

ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2016

2016

Eurosoil 2016

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

SPPS 2015, PLANT BIOLOGY SCANDINAVIA, 26TH CONGRESS OF THE SCANDINAVIAN PLANT PHYSIOLOGY SOCIETY

Katılımcı

STOCKHOLM-İsveç

2013

2013

ISEEP 2013, VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

Biotechnocentre

Katılımcı

Seillac-Fransa

2012

2012

COST Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change

Katılımcı

Kahramanmaraş-Türkiye

2012

2012

Yaşam bilimlerinde multidisipliner AR-GE ve inovasyon sempozyumu

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2012

2012

International Conference on Recycling and Reuse, R&R.

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2010

2010

FESPB Congress

Katılımcı

Valencia-İspanya

2009

2009

46th Congress of the European Societies of Toxicology

Katılımcı

Dresden-Almanya

2009

2009

International Conference on Plants and Environmental Pollution

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2008

2008

FESPB Congress

Katılımcı

Tampere-Finlandiya

2007

2007

International Conference on Environment: Survival and Sustainability

Katılımcı

Nicosia-Kıbrıs (Kktc)

2005

2005

14th IUAPPA Regional Conference, Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2005

2005

XVII. International Botanical Congress

Katılımcı

Viyana-Avusturya

2003

2003

5th International Congress of Turkish Society of Toxicology

Katılımcı

Antalya-Türkiye

1999

1999

XVI. International Botanical Congress

Katılımcı

St. Louis-Amerika Birleşik Devletleri

1997

1997

1st Balkan Botanical Congress

Katılımcı

Selanik-Yunanistan

1997

1997

10th IUAPPA Regional Conference, Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

1996

1996

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

1994

1994

1. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

1994

1994

9th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology

Katılımcı

Brno-Çek Cumhuriyeti

1992

1992

8th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology

Katılımcı

Antwerpen-Belçika

Burslar

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Norwegian Government Scholarship, Doctoral Research Fellow (UNIVERSITY OF OSLO, Faculty of Mathematics and Natural Sciences / Biology Department / Botany Division), September 1992- July 1993

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 199

h-indeksi (WOS): 6

Jüri Üyelikleri

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri Üyesi - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri Başkanı - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri Başkanı - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri Başkanı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2012

Ekim 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri Üyesi - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2012

Ekim 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Mart-2012

Mart 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

Şubat-2011

Şubat 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2010

Mayıs 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Akademik Personel Sınavı

Jüri Üyesi - İstanbul Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

General Ecology_2019-2020_PART I
Sunum
29.12.2019
General Ecology_2019-2020_PART II
Sunum
28.12.2019