Dr.Öğr.Üyesi

Güner SAĞIR


Edebiyat Fakültesi

Müzecilik Bölümü

Müzecilik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2008

2000 - 2008

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye

1995 - 1996

1995 - 1996

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Yüksekokulu, Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Programı, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Kars ve Çevresi Kral Abas (928-953) Dönemi Kiliseleri: ‘Surp Arak’elots Kilisesi’ ve ‘Kümbet Kilise’

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı

2000

2000

Yüksek Lisans

Kayseri İl Merkezindeki Surp Krikor Lusavoriç ve Surp Asdvadzadzin Ermeni Kiliseleri

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

Museum Training for Middle Eastern Region

Eğitim Yönetimi ve Planlama

JICA Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Sanat Tarihi, Bizans Sanatı, Müzecilik

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

İstanbul Üniversitesi, Müze Ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Müzeyum)

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Müze Kuramları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Müze Kuramları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Müzecilikte Görsel Okur Yazarlık

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eser Kaçakçılığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Müze Kuramları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mimari Yapı Tasvirleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eser Kaçakçılığı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Kars’ta Ortaçağ’a Ait Bir Ermeni Manastırı: Karmirvank (Çoban Kilise)

SAĞIR G.

HİSTORY STUDİES, cilt.10, ss.207-237, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

“Kars’ta Bir Ortaçağ Ermeni Kilisesi: Taylar Kilise”

SAĞIR G.

Electronic Turkish Studies, ss.929-940, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

“10. Yüzyılda Kars ve Ermeni Dini Mimarisi”

SAĞIR G.

Yeni Türkiye, Ermeni Meselesi Özel Sayısı I, ss.857-888, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Kars Surp Arak’elots Kilisesi (Kars Katedrali/Havariler Kilisesi/Kümbet Camii)

SAĞIR G.

Anadolu ve Çevresinde ORTAÇAĞ, no.5, ss.69-112, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

“Kars İli ve Çevresinde Yer Alan Ani Ören Yeri Hariç Ortaçağ Ermeni Kiliseleri Yüzey Araştırması”

SAĞIR G.

Anadolu ve Çevresinde ORTAÇAĞ, ss.211-219, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Kayseri’de Osmanlı Döneminde İnşa Edilmiş Bir Grup Ermeni Kilisesi II

SAĞIR G.

Türk Arkeoloji ve Etnogafya Dergisi, no.3037, ss.29-44, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Kayseri’de Osmanlı Döneminde İnşa Edilmiş Bir Grup Ermeni Kilisesi I

SAĞIR G.

Türk Arkeoloji ve Etnogafya Dergisi, no.2998, ss.53-66, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Kars'ın Oğuzlu Köyü'ndeki Orta Çağ Ermeni Kilisesi

Sağır G.

22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 October 2018, ss.121

2018

2018

Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani hariç) Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmaları

SAĞIR G.

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (07-11 Mayıs 2018 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), 36 Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 May 2018

2017

2017

Kars Mren Katedrali

SAĞIR G.

21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (25-27 Ekim 2017, Antalya Akdeniz Üniversitesi), Antalya, Türkiye, 25 - 27 October 2017, ss.118-119

2017

2017

Kars İli Ve Çevresinde Yer Alan Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani Hariç) Yüzey Araştırması 2015 Yılı Çalışmaları,

SAĞIR G.

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (23-27 Mayıs 2016-Edirne), 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Edirne, Türkiye, 22 - 26 May 2017, cilt.2, ss.137-159

2016

2016

Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani hariç) Yüzey Araştırması 2014 Yılı Çalışmaları

SAĞIR G.

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (11-15 Mayıs 2015-Erzurum), 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 11 - 15 May 2016, cilt.2, ss.115-130

2014

2014

“Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani hariç) Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları”

SAĞIR G.

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (2-6 Haziran 2014-Gaziantep), 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Gaziantep, Türkiye, 2 - 06 June 2014, cilt.2, ss.447-464

2014

2014

“Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani hariç) Yüzey Araştırması 2012 Yılı Çalışmaları”

SAĞIR G.

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (27-31 Mayıs 2013-Muğla), 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Muğla, Türkiye, 12 - 16 May 2014, cilt.1, ss.261-275

2012

2012

Kars İli ve Çevresinde Yer Alan Ortaçağ Ermeni Kiliseleri Yüzey Araştırması 2011 Yılı Çalışmaları

SAĞIR G.

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (28 Mayıs-1 Haziran 2012-Çorum), 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çorum, Türkiye, 28 May - 01 June 2012, cilt.2, ss.337-348

2011

2011

Kars İli ve Çevresinde Yer Alan Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani örenyeri hariç) Yüzey Araştırması

SAĞIR G.

33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (23-27 Mayıs 2011-Malatya), 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Malatya, Türkiye, 23 - 27 May 2011, cilt.2, ss.11-34

2007

2007

Kars, Kızıl Kilise (Dprevak/Karmirvank) Tarihlendirme Sorunu Üzerine Bir Deneme

SAĞIR G.

I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu (25-28 Haziran 2007-İstanbul),, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 June 2007, ss.440-446

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Tarihte Türkler ve Ermeniler: İlkçağ ve Ortaçağ

SAĞIR G.

“Bizans İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Ermeni Yerleşimleri” , Ed. M. Metin Hülagü ve başk., , Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.183-205, 2014

2011

2011

Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim, Dr. A. Mine Kadiroğlu’na Armağan

SAĞIR G.

Kars’ta Bir Ermeni Kilisesi: “Kümbet Kilise", Erel, C., İşler, B., Peker, N., Sağır, G., Editör, Rekmay Ltd. Şti., Ankara, ss.481-504, 2011

2010

2010

Bizans ve Çevre Kültürler (Prof. Dr. S. Yıldız ÖTÜKEN’e Armağan), İstanbul, 2010

SAĞIR G.

Kars Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, Doğan, S., Kadiroğlu, M., Editör, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş., İstanbul, ss.311-318, 2010

Desteklenen Projeler

2017 - 2018

2017 - 2018

Kars Ortaçağ Ermeni Manastırlarının Belgelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SAĞIR G. (Yürütücü) , FENERCİ A.

2009 - 2009

2009 - 2009

Kars-Ani Koruma Amaçlı İmar Planına Yönelik Sınır Belirleme ve Belgeleme

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SAĞIR G.

2009 - 2009

2009 - 2009

Kars, Ani Örenyerinin Web Sayfasının Hazırlanması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SAĞIR G.

2007 - 2009

2007 - 2009

Kars, Ani Örenyerinin Korunması, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi, 2007-2009

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SAĞIR G.

2004 - 2007

2004 - 2007

Kars ve Çevresi 10. Yüzyıl Ermeni Kiliseleri, 2004-2007

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SAĞIR G. (Yürütücü)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

ICOM (International Council of Museums)

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Müzeciler Derneği

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

ASTAD (Anadolu Sanat Tarihçileri) Derneği

Üye

Bilimsel Danışmalıklar

2014 - 2015

2014 - 2015

Diğer

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Arştırmaları Sempozyumu (24-26 Ekim 2018, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (7-11 Mayıs 2018 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2017

2017

21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (25-27 Ekim 2017, Antalya Akdeniz Üniversitesi)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı, Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Anısına (11-12 Nisan 2017)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (23-27 Mayıs 2016, Edirne), 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2015

2015

COIMBRA Group Annual Conference and General Assembly 2015 (1-4 Haziran 2015, İstanbul)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (11-15 Mayıs 2015, Erzurum), 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2015

2015

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-14 (1-3 Nisan 2015)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (2-6 Haziran 2014, Gaziantep), 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2014

2014

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-13, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu Onuruna (28-30 Nisan 2014)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Uluslararası Katılımlı XVII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (2-5 Ekim 2013, İstanbul)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (27-31 Mayıs 2013, Muğla), 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2012

2012

Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (18-20 Ekim 2012, Sivas)

Katılımcı

Sivas-Türkiye

2012

2012

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum), 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı

Katılımcı

Çorum-Türkiye

2011

2011

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (19-21 Ekim 2011, Eskişehir)

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2011

2011

33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (23-27 Mayıs 2011, Malatya), 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2007

2007

I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu (25-28 Haziran 2007, İstanbul)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Merve Karlı, Walter Benjamin Düşüncesinde "Flaneur" Olarak Sanatçı - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Özgür Dülger, Roma Katakomplarındaki Tasvirlere Göre Erken Hıristiyan Döneminde Yunus Peygamber İkonografisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Serap Yinsel "Bursa Mudanya İlçesi, Tirilye'de (Trigleia) Hagios Ioannes Pelekete Manastırı (Aya Yani) Kilisesi" - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Kader RÜZGAR, Gökçeada Kiliseleri - Çanakkale Onskiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekim-2015

Ekim 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Durmuş GÜR, Zonguldak İli, Filyos Beldesi, Tios Akropolü Kilise A Yapısı - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü