Arş.Gör.

Halil İbrahim GÜNDÜZ


İktisat Fakültesi

Ekonometri Bölümü

Yöneylem Ana Bilim Dalı

Yaptığı Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

Panel veri modellerinde parametre homojenlik testlerinin performanslarının karşılaştırılması ve risk ile getiri oranı arasındaki ilişkinin analizi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Eğitimde Yeni Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

HAYEF

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, İstatistik

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Turizm Sektöründe Rassal Yürüyüş Hipotezi Kırılgan Ekonomiler İçin Geçerli Mi?

GÜNDÜZ H. İ. , TIRAŞOĞLU M., ESENYEL M.

Social Sciences Research Journal, cilt.6, ss.22-29, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

TESTING FOR SLOPE HOMOGENEITY IN DYNAMIC PANELS USING THE WILD BOOTSTRAP ? ˜_adj TEST

GÜNDÜZ H. İ.

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, cilt.1, no.3, ss.53-59, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Çevre kirliliği ile gelir arasındaki ilişkinin incelenmesi: panel eşbütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli

GÜNDÜZ H. İ.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.409-423, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Heterojen Çok Boyutlu Panel Çekim Modeli İçin MGPPML Tahmincisi

YERDELEN TATOĞLU F. , GÜNDÜZ H. İ.

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.100-102

2018

2018

Büyük N’e Sahip Panel Veri Modellerinde Havuzlanabilirlik için Boostrap Hausman Testi: Monte Carlo Analizi

GÜNDÜZ H. İ. , YERDELEN TATOĞLU F.

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.118-121

2018

2018

Petrol Ürünleri Fiyat Dinamiğinin Stokastik Volatilite ile Modellenmesi: Avrupa Örneği

ÇİL N. , GÜNDÜZ H. İ.

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.34

2018

2018

Avrupa Bölgesinde Petrol Ürünleri Fiyatları için Volatilitenin Modellenmesi ve Öngörülmesi: GARCH Modelleri

ÇİL N. , GÜNDÜZ H. İ.

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.35

2018

2018

Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Hata Düzeltme Modeli Analizi

GÜNDÜZ H. İ. , YERDELEN TATOĞLU F.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, cilt.1, no.3, ss.748-749

2018

2018

OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamalarında Yakınsama Olgusu Geçerli midir? İkinci Kuşak Panel Birimi Kök Testler

GÜNDÜZ H. İ. , YERDELEN TATOĞLU F.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, cilt.1, no.3, ss.748-749

2017

2017

PANEL VERİ MODELLERİ İÇİN BOOTSTRAP YATAY KESİT BAĞIMLILIK CDP TESTİ: MONTE CARLO ANALİZİ

GÜNDÜZ H. İ. , YERDELEN TATOĞLU F.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.23

2017

2017

İKİNCİ KUŞAK PANEL BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ İLE PANEL HATA DÜZELTME MODELİ: ÇEVRESEL KUZNET EĞRİSİ

TATOĞLU F. Y. , GÜNDÜZ H. İ. , YERDELEN TATOĞLU F.

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.75

2017

2017

TÜRKİYE’DE EĞİTİM TALEBİ BELİRLEYİCİLERİNİN MEKANSAL PANEL TOBİT MODEL YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

TATLI S., YERDELEN F., GÜNDÜZ H. İ. , YERDELEN TATOĞLU F.

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.61

2017

2017

İhracat ve Büyüme: OECD Ülkeleri için Dinamik Panel Veri Modellerinde Uzun Dönemli Etkinin Dirençli Tahmini

GÜNDÜZ H. İ.

I.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.16

2017

2017

Çeşitli Piyasalar için Hataların Kullanılmasıyla Geliştirilen Modern Yaklaşımlar ile Volatilite Öngörüsü

ÇİL N. , GÜNDÜZ H. İ.

I.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.15

2016

2016

DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ MODERN YAKLAŞIMLAR: MAKRO İKTİSADİ UYGULAMALAR

GÜNDÜZ H. İ.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.209-211

2016

2016

YATAY KESİT BAĞIMLI PANEL VERİ MODELLERİNDE PARAMETRE HOMOJENLİK TESTİ: SİEVE BOOTSTRAP YÖNTEMİ

GÜNDÜZ H. İ. , EMİRMAHMUTOĞLU F.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.147-149

2016

2016

3 Boyutlu Sabit Ve Tesadüfi Etkiler Panel Veri Modelleri: Monte Carlo Analizi

GÜNDÜZ H. İ. , TATOĞLU F. Y. , YERDELEN TATOĞLU F.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.133-134

2015

2015

Fixed or Random Heterogeneous Panel Data Models: Hausman Test and Monte Carlo Analysis

YERDELEN TATOĞLU F. , GÜNDÜZ H. İ.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, ss.1-25

2015

2015

Panel Veri Modellerinde Bootstrap Yöntemi ile Parametre Homojenliğinin Testi

GÜNDÜZ H. İ.

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.198-199

2015

2015

Sabit ya da Tesadüfi Heterojen Panel Veri Modelleri: Hausman Testi ve Monte Carlo Analizi

Tatoğlu F. Y. , GÜNDÜZ H. İ.

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.196-197

2014

2014

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Analizi

GÜNDÜZ H. İ. , TATOĞLU F. Y. , TOPAK M. S.

İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2014, ss.1-25

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Temel GVAR Yaklaşımı DdPS Modeli: Türkiye Örneği

Çil N. , Gündüz H. İ.

Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Prof.Dr. Selahattin Güriş, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.21-47, 2018

Desteklenen Projeler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

GÜNDÜZ H. İ.

Ödüller

Ekim 2014

Ekim 2014

Ünal Aysal Tez Yarışması

İktisadi Araştırmalar VakfıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Katılımcı

Edirne-Türkiye

Duyurular & Dokümanlar

Table 2_1
Diğer
26.11.2019
3.hafta
Ders Notu
11.10.2019
Örnek Ödev Teslimi
Ödev
12.06.2019

EViews dosyasında yer alan örnek çalışma Uygulamalı Ekonometri-II dersi için hazırlanmıştır.

uygekosunum@gmail.com adresine Ad Soyad Okul No konu başlığı ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

örneködev.wf1 Creative Commons License

ÇDB2
Diğer
3.05.2019
ÇDB
Diğer
3.05.2019
ÇDB
Diğer
3.05.2019
Verilerin Düzenlenmesi
Diğer
2.05.2019

Verilerin Düzenlenmesi

Verilerin Düzenlenmesi.xlsx Creative Commons License

ÖDEV
Ödev
26.04.2019
7 aralık
Diğer
7.12.2018
link
Diğer
5.10.2018
sigara tüketimi
Diğer
16.05.2018

sigara tüketimi

cigarette.xlsx Creative Commons License

sigara tüketimi
Diğer
16.05.2018

sigara tüketimi

sigara tüketimi.WF1 Creative Commons License

diğer
Diğer
3.05.2018
Kullanıcı Adı
Diğer
24.04.2018
ders notu
Ders Notu
21.03.2018
fooddata
Diğer
21.03.2018
output_total cost
Diğer
7.03.2018

output-total cost

 

output_total cost.xlsx Creative Commons License

Ekonometri_YL_Doktora
Ders Notu
8.12.2017
Ekonometri_YL_Doktora
Diğer
8.12.2017
weekly_family
Diğer
20.10.2017
data_18_04_2017_6
Diğer
18.04.2017

data_18_04_2017_6 data_18_04_2017_6.WF1 Creative Commons License

data_18_04_2017_5
Diğer
18.04.2017

data_18_04_2017_5 data_18_04_2017_5.WF1 Creative Commons License

data_18_04_2017_1
Diğer
18.04.2017

data_18_04_2017_1 data_18_04_2017_1.xlsx Creative Commons License

BPG_1
Diğer
23.03.2017
y
Diğer
7.03.2017
wage
Diğer
7.03.2017
food
Diğer
7.03.2017
calısma_Bilgi
Diğer
2.03.2017
calısma
Diğer
2.03.2017

calısma_0203207 calısma02032017.wf1 Creative Commons License

wage_data
Diğer
16.12.2016

wage_data wage1.wf1 Creative Commons License

chow_test
Diğer
16.12.2016
tablo_9_3
Diğer
16.12.2016
tablo_9_2
Diğer
16.12.2016
tablo_9_1
Diğer
16.12.2016
oku beni 2
Ders Notu
9.12.2016
veri-seti-2
Diğer
9.12.2016
oku beni
Ders Notu
29.11.2016
veri seti
Ödev
29.11.2016