Assoc. Prof.Halil İbrahim HANÇABAY


Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

Department of Islamic History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Medieval History, Theology, History of Islam


Names in Publications: Hançabay Halil Ibrahim

Metrics

Publication

60

Project

1

Open Access

1

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Abbâsîler Döneminde Vezirlik (295-530/908-1136)

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

Halifeliği Döneminde Hz. Osman'la Hz. Ali Dışındaki Şûra Üyeleri Arasındaki İlişkiler

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı / İslam Tarihi Ve Sanatları Bilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Medieval History

Theology

History of Islam

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Etik ve Akademik Yazım

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş İslam Tarihi Metinleri

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Etik ve Akademik Yazım

Undergraduate

Undergraduate

Sirah

Undergraduate

Undergraduate

Sirah

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

Sirah

Undergraduate

Undergraduate

Sirah

Undergraduate

Undergraduate

Islamic History I

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

Siyer

Undergraduate

Undergraduate

Siyer

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

İhsan Arslan, Muktedir-Billâh Döneminde Abbâsîler

HANÇABAY H. İ.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.41, pp.119-124, 2016 (SCI-Expanded)

2013

2013

Nihal Şahin Utku, Kızıldeniz; Çöl, Gemi ve Tacir

HANÇABAY H. İ.

İslam Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.146-152, 2013 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

The Abbāsīd Viziers in the Period of al-Nāsır-Lidīn Allāh (575-622/1180-1225)

Hançabay H. İ.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.391-429, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Tarihî Rivayetlere Göre Hz. Hasan'ın Halifeliği

Hançabay H. İ.

İslami İlimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.227-255, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Abu Ishaq Ibrahim b. Hillil b. Ibrahim b. Zahrun al-Katib (384 AH./994 CE.), Diwan al-Rasail al-Sabi

Hançabay H. İ.

Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies, vol.9, pp.298-301, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Abbâsîler’in Son Dönem Vezirlerinden Ebü’l-Muzaffer Yahya b. Hübeyre (ö. 560/1165)

Hançabay H. İ.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.53, pp.45-72, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Crisis and Continuity at the Abbasid Court: Formal and Informal Politics in the Caliphate of al-Muqtadir (295-320/908-32)

Hancabay H. İ.

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.8, no.2, pp.281-284, 2017 (ESCI) identifier

2015

2015

The Meeting of the Prophet Muhammad with a Delegation of Christians from Najran and the Incident of Mubahala

HANÇABAY H. İ.

The Islamic Quarterly, vol.3, no.59, pp.291-314, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Was Abu Dharr al-Ghifari “Exiled” to al-Rabadha? A Review on the Relations between Caliph Uthman and Abu Dharr al-Ghifari

Hançabay H. İ.

Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies, vol.5, pp.37-58, 2014 (ESCI)

2014

2014

Hz. Osman'ın Halife Seçilmesi

HANÇABAY H. İ.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.58, pp.375-394, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Mehmet Azimli, Dört Halifeyi Farklı Okumak 3, Hz. Osman

Hançabay H. İ.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.55, pp.151-169, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Tarihin Tarihi Bağlamında Erken Dönem İslam Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım

HANÇABAY H. İ.

Uluslararası İslam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2019, pp.3

2017

2017

İslâm Tarihinde Vezirlik Müessesesinin Ortaya Çıkışı ve Mâhiyeti

HANÇABAY H.

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Turkey, 10 - 13 May 2017, vol.IV, pp.199-212

Books & Book Chapters

2020

2020

Hançabay H. İ.

in: , Hidayet Aydar,Ziyad Alrawashdeh,Elif Gül Gökhan,Sultan Ümmügülsüm Gündüzlap,Ülfer Karabulut,Ümit Eskin,Yasemin Çelikhası,Khadeejeh Alrawashdeh, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.565-597, 2020

2020

2020

Şûra ve Hz. Osman'ın Halife Seçilmesi

Hançabay H. İ.

in: Hz. Osman, Ali Aksu, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.39-58, 2020

Episodes in the Encyclopedia

2019

2019

Senetü'l-Vüfûd

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.210-212, 2019

2019

2019

Muhâcirîn

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.97-100, 2019

2019

2019

Müezzin

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.227-229, 2019

2019

2019

Talha b. Ubeydullah

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.523-527, 2019

2019

2019

Seyyit ve Şerif

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.237-239, 2019

2019

2019

Sevr Mağarası

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.225-227, 2019

2019

2019

Meymûne

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.529-531, 2019

2019

2019

Senetü'l-Hüzn

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.209-210, 2019

2019

2019

Seriyye

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.217-218, 2019

2019

2019

Sümeyye bint Hubbât

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.333-334, 2019

2019

2019

Muhammed b. Hanefiyye

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.141-143, 2019

2019

2019

Mus'ab b. Umeyr

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.185-187, 2019

2019

2019

Üsâme b. Zeyd

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.261-263, 2019

2019

2019

Zeyd b. Hârise

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.498-501, 2019

2019

2019

Zeyneb bint Cahş

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.509-512, 2019

2019

2019

Sa'd b. Âiz el-Karaz

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.72-73, 2019

2019

2019

Mukaddes Emanetler

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.168-169, 2019

2019

2019

Necâşî Ashame

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.329-331, 2019

2019

2019

Osman

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.416-423, 2019

2019

2019

Suheyb-i Rûmî

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.296-298, 2019

2019

2019

Umretü'l-Kazâ

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.200-201, 2019

2019

2019

Abdullah b. Ubey b. Selûl

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.92-95, 2019

2019

2019

Ömer

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.437-448, 2019

2019

2019

Recî Vakası

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.521-522, 2019

2019

2019

Şürahbîl b. Hasene

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.491-492, 2019

2019

2019

Safâ ve Merve

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.90-92, 2019

2019

2019

Mes'ûdî

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.492-494, 2019

2019

2019

Sa'd b. Ebû Vakkâs

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.73-76, 2019

2019

2019

Sevde

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.223-225, 2019

2019

2019

Rukıyye

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.41-42, 2019

2019

2019

İslam (Tarih)

Hançabay H. İ.

Temel İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), pp.411-421, 2019