Res. Asst.

Hande KAYGUSUZOĞLU


School of Business

Department of Business Administration

Department of Accounting

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

2015 - 2019

2015 - 2019

Postgraduate

Adiyaman University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe-Finansman Anabilimdalı, Turkey

2011 - 2015

2011 - 2015

Undergraduate

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme %30 İngilizce, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimin Etkinliğine Kattığı Değer: Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinde Yapılan Bir Araştırma

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Uygulamalı Girişimcilik Sertifika Programı

Other

GYİAD

2014

2014

Eğitici Yazarlık Kursu

Other

YTÜ SEM

2014

2014

Girişimcilik Sertifikası

Other

KOSGEB

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Accounting, Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, School of Business, Department of Business Administration

2017 - 2018

2017 - 2018

Research Assistant

Adıyaman Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Refereed Congress / Symposium Publications in ProceedingsEdit Congress and Symposium Activities

2021

2021

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Vak’a Çalıştayı

Audience

İstanbul-Turkey

2021

2021

2.International Congress on Accounting and Finance History

Audience

Trabzon-Turkey

2021

2021

VI. Güncel Muhasebe Konuları ÇalıştayıSustainable Development

Audience

İstanbul-Turkey

2020

2020

17. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Audience

İstanbul-Turkey

2020

2020

Uluslararası Akademik Forum 2020

Audience

İstanbul-Turkey

2019

2019

Attendee

Aydın-Turkey

2019

2019

38. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Denizli-Turkey

2018

2018

15. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Attendee

Nevşehir-Turkey