Arş.Gör.

Hande KAYGUSUZOĞLU


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

2015 - 2019

2015 - 2019

Yüksek Lisans

Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe-Finansman Anabilimdalı, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme %30 İngilizce, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimin Etkinliğine Kattığı Değer: Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinde Yapılan Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Uygulamalı Girişimcilik Sertifika Programı

Diğer

GYİAD

2014

2014

Eğitici Yazarlık Kursu

Diğer

YTÜ SEM

2014

2014

Girişimcilik Sertifikası

Diğer

KOSGEB

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Araştırma Görevlisi

Adıyaman Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

16. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2019

2019

38. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2018

2018

15. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye