Arş.Gör.

Harun KOÇAK


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

2016 - 2019

2016 - 2019

Yüksek Lisans

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye

2014 - 2017

2014 - 2017

Lisans Çift Anadal

İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

2011 - 2016

2011 - 2016

Lisans

İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Batı Afrika (Namibya) ve Kosova kararları bağlamında self determinasyon hakkı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Devletler Umumi Hukuku, Uluslararası İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Development of Self-Determination Right and The Role of Icj: Statements on The South West Africa (Namibia) Advisory Opinion

Koçak H.

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.47-68, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

İran’ın İskandinavya Ülkeleri ile İlişkileri

Koçak H. , Küçük E.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.23-45, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

USE OF SMART POWER OF TURKEY WITHIN THE MIDDLE EAST AND AFRICA

Koçak H.

SOCIAL TRANSFORMATIONS AND GLOBALIZATION, Kaan Diyarbakırlıoğlu, Editör, İksad, Ankara, ss.59-75, 2019