General Information

Institutional Information: Research Institute Of Turkology, Department Of Turkish Studies, Department Of Turkish History
Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Library Sciences, Philology

Biography

Harun Tuncer 1984’te Üsküdar’da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. 13 yıl boyunca muhtelif yayınevlerinde editörlük, mütercim/tercümanlık, yayın yönetmenliği sıfatıyla çalıştı. 2010-2012 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde “Doğu ile Batı Arasında Bir Köprü: James William Redhouse” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında aynı bölümde başladığı doktora çalışmasını 2019 yılı Haziran ayında bitirdi. Doktora eğitimini “Osmanlı Devleti’nde İngiliz Misyoner Faaliyetleri 1839-61” teziyle noktaladı. Üç yıl boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi ve paleografyası, ayrıca İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Digital Humanities başlıklı dersler veren Tuncer halen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi anabilim dalında doktor öğretim üyesidir. Tuncer’in telif, tercüme ve sadeleştirme olmak üzere toplamda 13 kitap çalışması bulunmaktadır.