Doç.Dr.

Hasan DURAN


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1994 - 2001

1994 - 2001

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

1992 - 1994

1992 - 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Araştırmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilim Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İibf, Uluslararası İlişkiler

2013 - 2014

2013 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İibf, Uluslararası İlişkiler

2002 - 2013

2002 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Dumlupınar Üniversitesi, İibf, Kamu Yönetimi

Yönetilen Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Orta Asyada Güvenliğin Sağlanmasında Kazakistan'ın Rolü

DURAN H.

G.Gurbandurdyyeva(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Devrim Teorileri Kapsamında Arap Baharı'nın Analizi

DURAN H.

M.Özkan(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye

DURAN H.

H.Kaya(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

I. ve II. Körfez Savaşları Dönemi Türkiye- ABD İlişkileri

DURAN H.

B.Bastacıoğlu(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

GÜVENLİK, ENERJİ VE PAZAR EKSENİNDE ÇİN’İN ORTA ASYA POLİTİKASI

DURAN H. , PUREVSUREN N.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.281-294, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

). Ortadoğu'nun Sancılarına Arap Baharı Çözüm Olabildi mi

DURAN H. , Özdemir Ç.

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.7, ss.181-198, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

BM ve AB Çerçevesinde Kıbrıs Sorununa Güncel Bir Bakış?

DURAN H.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.119-140, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

1983-1997 YILLARI ARASINDA HÜKÜMET VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLİŞKİLERİ

DURAN H. , Salkın M. E.

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ ve DARBELER SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 October 2017, ss.1-25

2016

2016

Bosna Hersek’in Sorunlarına AB Çözüm Olabilir mi?

DURAN H. , Bayram A. K.

Second Sarajevo International Conference on“EU Integration & BalkanCountries”, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 May 2016, cilt.2, ss.358-371

2011

2011

Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Dış Politikasına Genel Bir Bakış

DURAN H. , Yılmaz K. K.

Türk Dünyası Vakfı 9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 16 - 17 June 2011, cilt.1, no.1, ss.376-387

2008

2008

Mehmet Akif Ersoy'da Milliyetçilik ve İslamcılık Düşüncesi

DURAN H. , Salkın M. E.

I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 - 21 November 2008, cilt.1, ss.345-353

2006

2006

Die Sicherheits – und Verteidigungspolitik der Europaischen Union und Der Beitrag der Turkei

Demiray M., DURAN H.

International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey within the EU Negotations, Kütahya, Türkiye, 16 - 18 March 2006, cilt.1, ss.655-677

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

Central Asian Economies in Transition

DURAN H. , Yılmaz K. K.

China’s Interests in Energy Sources of Central Asia, Hiç Gencer Ayşen E, and Gerni C, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.291-306, 2012

2008

2008

Türk Dış Politikası -Cumhuriyet Dönemi-

DURAN H.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Dış Politika Anlayışı, Bıyıklı M., Editör, Gökkubbe, İstanbul, ss.35-52, 2008

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2017

Ekim 2017

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

III. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

Diğer Dergiler

Ekim 2017

Ekim 2017

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Afyon Kocatete Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi