Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kheiri Brothers and Ukhuwwat Newspaper

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Münasebetiyle Türkiye-Pakistan İlişkileri, İstanbul, Turkey, 28 - 29 November 2023, pp.1-2

Hint Alt Kıtasındaki İlk Üniversite ve İngilizlerin Misyonerlik Faaliyetleri

III. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu "Avrasya'da Bilim ve Teknoloji Öncüleri, İstanbul, Turkey, 17 - 19 July 2019, pp.1

The Tripoli War's Deep Prints on Muhammed Iqbal

Doğunun İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Konferansı, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019 Sustainable Development

Hindistan Sömürgeciliğinde Oryantalizm ve İlk İngiliz Şarkiyatçılarından William Jones

2. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu "Avrasya'da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları", İstanbul, Turkey, 4 - 06 July 2018, pp.80-81

Mev Muhacirlerinin Tecrübeleri ve Bölünmeye Dair İzlenimleri

Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017, pp.20

Türkiye'de İkbal Üzerine Yapılan Tezler

Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif), İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2015, pp.64-66

Books & Book Chapters

Teşkilât-ı Mahsûsa, İstanbul’da Çıkan Urduca Gazeteler ve Cihân-ı İslâm

in: Türkiye'de Pakistan Çalışmaları-I, , Editor, APAM, pp.169-181, 2023

Yeni Delhi-Jaipur-Agra Üçgenindeki Mev Halkının Göç Dönemindeki Anılarından Seçmeler

in: Doğu Göç Edebiyatı, Onur Kılıçer,Hatice Görgün, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.137-146, 2017 Sustainable Development

Türkiye'de İkbal Üzerine Yapılan Tezler

in: Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From the Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations), Toker Halil, Moeen Ali, Editor, Urdu Garh-Bahawalpur, Bahawalpur, pp.64-66, 2015

Metrics

Publication

15

Project

3
UN Sustainable Development Goals