Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cholesky Ayrıştırması Yöntemi Kullanılarak Varyans Analizine (Anova) Lineer Regresyon Yaklaşımı Ve Excel Uygulaması

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.251-252

Yapay Sinir Ağları İle E-ticarette Kitle Analizi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2018), Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.1449-1463

E-ticarette Kitle Analizi ve Lojistik Regresyon Uygulaması

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.2

Dijital Değişkenler Kullanılarak Oluşturulan Lineer Programlama Problemi ve Amaç Fonksiyonunun Gerçekleşme Olasılığının Hesaplanması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.31

Books & Book Chapters

Yapay Sinir Ağları

in: Sosyal Bilimler İçin ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ - STATA, SPSS ve R Uygulamaları, Selay Giray Yakut,Dilek Altaş Karaca, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.367-388, 2022

Metrics

Publication

10

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals