Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınırlı Ayni Hak Sahibinin İzninin Malikin Sigorta Tazminatının Tahsili Talebiyle Açacağı Davaya Etkisi Meselesi

Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu -IV-, İstanbul, Turkey, 23 October 2020

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının Hukuki Yapısı

İslami Finans Açısından Girişim Sermayesi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 22 February 2020

Personal Data vs. Trade Secret: A Complicated Relationship

7th Bosnian Herzegovinian, Turkish and Croatian Jurists Day, İstanbul, Turkey, 05 May 2018, pp.1-4

Group of Companies According to New Turkish Commercial Code

5. Türkiye - Bosna Hersek - Hırvatistan Hukuk Günleri, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 07 April 2016, pp.243-250

Kâr Payı Hakkı

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Saygı Günü, Üçüncü Toplantı, İstanbul, Turkey, 01 April 2016, pp.1-15

Books & Book Chapters

Bilgişin'in Ticaret Hukukçuluğu Üzerine Bir İnceleme

in: Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'in Anısına Armağan, Arslan Kaya,Abuzer Kendigelen,M. Halil Çonkar,İ. Çağrı Zengin,Ahmet Özsoy, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.441-458, 2021

Türkiye'de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Hukuki Durumuna Genel Bir Bakış

in: Girişim Sermayesi - İslam Ekonomisi Açısından Bir İnceleme, Necmettin Kızılkaya,Batuhan Buğra Akartepe, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.93-110, 2021

Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.682-714, 2020 Creative Commons License

Kambiyo Senedini Geriye Ciro ile Alan Kimseden İktisap Eden Hamilin Hukuki Konumu-Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme-

in: Prof. Dr. Türkan Rado'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.275-296, 2020

GENEL KURULA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN İKİ GÜNCEL SORUN

in: PROF. DR. SABİH ARKAN'A ARMAĞAN, brahim Bektaş, Murat Gürel, Başak Şit İmamoğlu, İsmail Kırca, Ufuk Tekin, Merve İrem Yener, Editor, Bthae, Ankara, pp.675-690, 2019

Ticaret Şirketleri

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2017, Kendigelen A., Uzel N, Savur Demirkaya A., Evlek M., Yıldız N., Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.152-329, 2018

Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016

Şirketler

in: Ticaret Hukuku ve İlgili Alanlar Bibliyografyası (Sigorta ve Deniz Ticaret Hukuku Hariç) 2000-2013, Aydoğan F., Editor, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası A.Ş. Vakfı), Ankara, pp.80-188, 2014

Türkiye'de Ortaklıklar Hukukunun Güncel Meseleleri ve Gelişmeler

in: Türkiye'de İş Ortaklıkları, Durum-Çözüm-Öneriler, Lütfi Sunar, Editor, İgiad, İstanbul, pp.79-99, 2011

Other Publications