Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

in: , Mehmet Bahtiyar,Mete Tevetoğlu,Hakan Tokbaş,Betül Aktaş Ertan,Tülay Gökdemir Tamer,Mehmet F. Şua, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.3-19, 2022

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021

Limited Şirkette Genel Kurulun Pay Devrine İlişkin Onay Kararının Reddi ve Hukuki Sonuçları

in: Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'nu Anma Toplantıları, Prof. Dr. N. Füsun Nomer Ertan,Arş. Gör. Elif Oğuz, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.71-79, 2021

21. Yüzyılda Anonim Ortaklığa İlişkin Düşünceler “Tüzel Kişiye ve Bir Örnek Olarak Kâr Payı Kavramına Belki Olması Gereken Farklı Bir Bakış”

in: Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, Havva Karagöz,F. Beril Özcanlı,Seda Palanduz, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.3-19, 2021

Anonim Ortaklıkta Birleşme

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk (Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler), Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.216-228, 2020

Birleşme

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Ş. İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.216-228, 2020

Anonim Ortaklıkta Bölünme

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk (Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler), Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.228-239, 2020

Bölünme

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Ş. İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.228-239, 2020

Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Devredilemez Bir Yetkisi Olarak Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı [TK 408/2-(f)]

in: Yürürlüğünün 7. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Tİcaret Kanunu Sempozyumu III, Arslan Kaya,F. Pelin Tokcan,Ş. İpek Aşıkoğlu,Müge Evlek,M. Akif Özsoy, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.33-84, 2020

Karşılaştırmalı Hukukta Şirket Menfaati Kavramı

in: Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, Kırca İ., Şit İmamoğlu B.,Gürel M.,Tekin U.,Bektaş İ., Yener İ., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.521-552, 2019

Özellikle Anonim Şirket Açısından Şirket Menfaati Kavramı

in: Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, Editor, On İki Levha Yayıncılık Aş, İstanbul, pp.309-330, 2017

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

Kıymetli Evrak Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu (Organı) Konusunda Getirdiği Yenilikler

in: Avrupa Birliği Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri, Korkut Özkorkut, Editor, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, İstanbul, pp.179-268, 2010

in: , Erol Ulusoy,Aslı Yıldırım, Editor, TMSF Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, pp.179-203, 2009

Bölünmeyi Ortaya Çıkaran Sebepler Bölünme Türleri Türk Hukukunda Durum ve Tanım Sorunu

in: Doç. Dr. Mehmet Somer'e Armağan, Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf Akın, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.145-172, 2006

Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlerin Ortaklığa Karşı Sorumluluklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı

in: Prof. Dr. Fahiman Tekil’in anısına armağan, Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf Akın, Editor, Beta Basım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2003

Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğunun Müteselsil Olmasının Anlamı ve İsviçre Borçlar Kanunu 759 Maddesi ile Getirilen Müteselsil Sorumluluğun Anlamının Tanıtılması

in: Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, Doç. Dr. Abuzer Kendigelen, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.219-232, 2001

Anonim Ortaklıkta Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Azınlık Haklarının Hukuki Niteliği ve Tanımı

in: Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, Doç. Dr. Abuzer Kendigelen, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.297-310, 1998

Metrics

Publication

59

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1