Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A unit root test based on smooth transitions and nonlinear adjustment

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, vol.50, no.3, pp.625-632, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Testing for cointegration in nonlinear asymmetric smooth transition error correction models

Communications In Statistics-Simulation And Computation, vol.50, no.2, pp.400-412, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Zayıf Formda Piyasa Etkinliğinin Asimetrik Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi ile Analizi: G-7 ve E-7 Ülkeleri Örneği

BDDK BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR, vol.9, no.2, pp.73-90, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: G-7 Ülkeleri Örneği

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.135-156, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Inflation convergence among the next eleven economies: Evidence from asymmetric nonlinear unit root test

Theoretical and Applied Economics, vol.613, no.4, pp.43-52, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Volatility Spillovers Between the Bank Stocks Traded In Istanbul Stock Exchange and New York Stock Exchange

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.2, pp.54-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Asymmetric stochastic volatility in central and eastern European stock markets

Theoretical and Applied Economics, vol.23, no.2, pp.135-144, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Testing convergence of tourism markets evidence from seasonal unit roots test

Anatolia, vol.27, no.2, pp.177-188, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

"The Analysis of External Debt Sustainability by Periodic Unit Root Test with StructuralBreak: The Case of Turkey"

Research in Applied Economics, vol.7, no.4, pp.1-15, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AN ANALYSIS OF HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURES IN EA 18

European Scientific Journal, vol.10, no.16, pp.1-12, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Seasonal Cointegration Approach to Government Revenue and Government Expenditure Nexus: Evidence from Turkey”

International Journal of Economic Research, vol.11, no.1, pp.251-261, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Is the Policy Regime of Turkish Economy Fiscal or Monetary Dominant??

International Research Journal of Finance and Economics, vol.109, pp.35-43, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Sustainability of Current Account Deficits in the Presence of Structural Shift: The Case of Turkey

Middle Eastern Finance and Economics, no.11, pp.132-141, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Do public education expenditures really lead to economic growth? Evidence from Turkey

International Research Journal of Finance and Economics, vol.65, pp.12-24, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Do Stock Returns Lead Real Economic Activity? Evidence From Seasonal Cointegration Analysis

ECONOMICS BULLETIN, vol.31, pp.2117-2127, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Current Acoount Sustainability In The Presence of Structural Shift: The Case of Turkey

Middle Eastern Finance and Economics, pp.132-141, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Contractionary and Expansionary Effects of Devaluation: Empirical Evidence from Turkey

Journal of Economic Cooperation and Development, vol.32, no.1, pp.19-30, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

ktisat Fakültesi Mecmuası, vol.59, no.1, pp.169-190, 2009 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Testing the Validity of Financial Liberalization Policies under the Framework of McKinnon’s Complementarity Hypothesis: The Case of Turkey

Journal of BRSA Banking and Financial Markets, vol.3, no.1, pp.63-80, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Varlık Fiyatlandırma Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, no.62, pp.3-24, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CONVERGENCE IN PRIMARY ENERGY CONSUMPTION PER CAPITA AMONG EUROPEAN COUNTRIES: EVIDENCE FROM FOURIER UNIT ROOT TESTS

International Virtual Academic Conference-Education and Social Sciences Business and Economics, Skopje, Macedonia, 03 July 2020, pp.32-36 Sustainable Development

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: DOĞRUSAL OLMAYAN KOENTEGRASYON ANALİZİ

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.441-450 Sustainable Development

BRICS-T Ülke Piyasaları Zayıf Etkin Mi? Yapısal Kırılmalı ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testinden Kanıtlar

3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ (UBCAK), Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2019

“Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök Hipotezinin Test Edilmesinde Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler Yöntemi Yaklaşımı: Rasyonel Fiyat Köpükleri Üzerine Bir Uygulama

XIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management (IBANESS), Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 October 2019

Orta Gelir Tuzağı Hipotezine Asimetrik Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Yaklaşımı

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019, pp.100

Türkiye ile Kırılgan Beşli Ülke Piyasaları Arasındaki Volatilite Etkileşimi: Çok Değişkenli Stokastik Volatilite Modellerinden Kanıtlar

ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (INTERNATIONAL CONGRESS OF ACADEMIC RESEARCH), Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019, pp.114

The Analysis of Tax Performance in Turkey

34. Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.115-121

Do developing countries face the “middle income trap"? Evidence from a novel unit root test

Third International Scientific Conference on Economics and Management, Ljubljana, Slovenia, 28 March 2019, pp.117-123

Convergence of per capita natural gas consumption among G-20 countries: A nonlinear cointegration approach

International Congress on Afro-Eurasian Research, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.73

Fisher Hipotezinin Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Testleri ile Analizi

VII. IBANESS Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.737

Yumuşak Geçişe ve Doğrusal Olmayan Ortalamaya Dönüşe Dayalı Bir Birim Kök Testi

I. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.2

Convergence in Per Capita Natural Gas Consumption among G-20 Countries

ICEBSS, 2nd International Conference On Economics Busıness Management And Social Sciences, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.105

Financial Kuznets Curve Hypothesis: The Case of Nordic Countries

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.106

Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi: G-7 Ülkeleri Örneği

International Conference on Economics, Finance and Management (ICEFM) 2017, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.29

Asymmetric Stochastic Volatility in Gulf Cooperation Council (GCC) Stock Markets

nternational Conference on Economics, Finance and Management (ICEFM) 2017, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.14

Asymmetric Stochastic Volatility in Nordic Stock Markets

EconWorld 2017, Roma, Italy, 25 - 27 January 2017, pp.1-7

"Stokastik Volatilite Modelleri Üzerine Amprik Bir Uygulama"

15 thInternational Symposium on Econometrics, Operatins Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.211-212

Stokastik Volatilite Modelleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

15. Ekonometri, Yöneylem Araştırmaları ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 May 2014, pp.211-212

Books & Book Chapters

Dış Göçün Türkiye’nin İşgücü Piyasasına Etkileri

in: Göç ve Etkileri Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika, Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ - Doç. Dr. Demet ÇAK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.171-189, 2021 Sustainable Development

Türkiye Ekonomisinde Turizm Stratejileri Etkin mi? Yakınsama Analizinden Kanıtlar

in: Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi, Beyhan İncekara, Editor, Akademisyen Yayınevi, Adana, pp.165-173, 2020

Do the Lag Lengths Matter in terms of Size And Power Properties of Nonlinear Unit Root Tests?

in: Selected Topics in Applied Econometrics, Çağlayan Akay E., Korkmaz Ö., Editor, Peter Lang, Berlin, pp.149-159, 2019

Gelişmekte Olan Ülkelerde CDS Primleri İle Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki: Asimetrik Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Testi Yaklaşımı

in: Güncel Konularla Bankacılık ve Finans, Saldanlı A., Bektaş H., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.1-14, 2019

Fiyat Köpüğü Olgusunun Doğrusal Olmayan Fourier Birim Kök Testiyle Analizi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

in: Ekonometrik Uygulamalar, Güriş S., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.22-34, 2019

Asymmetric Stochastic Volatility in Nordic Stock Markets

in: “Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies – Volume I, Akıncı A., Editor, Peter Lang, Berlin, pp.93-99, 2018

NATO Ülkelerinde Askeri Harcamaların Yakınsamasının Analizi: Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Yaklaşımı

in: Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Güriş S., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.149-164, 2018

Sağlık Sektöründe İşlem Gören Hisse Senetleri Rassal Yürüyüş Süreci İzliyor Mu? Borsa İstanbul Örneği

in: Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Uysal Şahin Ö., Köleoğlu N., Editor, Rating Academy, Ankara, pp.413-426, 2018