Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2001 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1990 - 1994 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

 • 1985 - 1990 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fak., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Nübüvveti İspat Açısından Hissî Mûcizeler

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri -Kelam Anabilim Dalı

 • 1994 Yüksek Lisans

  “İbn Ebî Zeyd’in Akaid Risalesi ve Meşeddâllî Şerhi”

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri -Kelam Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • B2 Orta Üstü Arapça