Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Mısır Ahvāli”: Egypt as Depicted in the Islamist Journals during the Second Constitutional Era

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.59, no.59, pp.51-74, 2020 (National Refreed University Journal)

Geleceği Geçmişte Aramak: 20. Yüzyıl Mısır Tarih Yazıcılığında Kadim Köken Teması

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.197-224, 2019 (National Refreed University Journal)

The Egyptian Response to the Abolition of the Caliphate: A Press Survey

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.109-133, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Ottoman Caliphate in the Egyptian Press: Examples from Al-Ahram, Al-Muqa??am and Al-Manar

International Journal of History Studies, vol.10, no.9, pp.175-188, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mısır Basınında II. Abdülmecid 1922-1926

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, vol.13, no.26, pp.45-65, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Abdurrahman el-Cebertî’nin Acâibu’l-asar fi’t-teracim ve’l-ahbâr’ında Yer Alan Türkçe Kelimelerden Hareketle 18. Yüzyıl Mısır Sosyal Yaşamında Osmanlı Etkisi

Sahn-ı Semân'dan Dâru'l-Fünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası, XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.150-165

Neşriyât-ı Mefsedetkârâne: II. Abdülhamid Döneminde Yasaklanan Mısır Gazeteleri

6. Türkiye Lisanüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.120-135

Mısır Milliyetçiliğinin Temel Kaynaklarından Biri Olarak Avdetu'r-ruh ve Tevfik el-Hakîm

1. Türkiye Lisanüstü Çalışmalar Kongresi, Konya, Turkey, 29 June - 01 July 2012, pp.137

Mısırlıların Gözünde Etkin Vatandaş

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.116-125

Books & Book Chapters

Other Publications