Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor

    İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak, İst Tıp Fak

Verdiği Dersler

  • Lisans Nonkardiyak Cerrahi Uygulanacak kardiyak hastaların preop değerlendirilmesi