Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Kalbin Oskültasyonu

  • Undergraduate Nonkardiyak Cerrahi Uygulanacak kardiyak hastaların preop değerlendirilmesi