Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2015 - 2018 Fakülte Kurulu Üyesi

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences

 • 2004 - 2006 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences

Courses

 • Undergraduate Göğüs Ağrısı ve Siyanoz

 • Undergraduate Kalbin Oskültasyonu

 • Postgraduate Hipertansif Hastanın Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Göğüs Ağrısı olan hastaya yaklaşım

 • Undergraduate Nonkardiyak Cerrahi Uygulanacak kardiyak hastaların preop değerlendirilmesi