Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Gelibolulu Ali'nin Eyyühe'l-Veled Tercümesi (Metin İnceleme Sözlük)

 • Temmuz 2013 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Üniversitesi

  Lemi akın

 • Temmuz 2013 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Üniversitesi

  Latin harfli çeviri yazılı metinlerde Türkçe söz dizimi (16.-19. yüzyıllar)

 • Mart 2012 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Üniversitesi

  Ayhan Tergip

 • Temmuz 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Ahmed-i Dâî'nin ?Vesîletü'l-Mülûk?adlı eseri (60a-115b) metin-kelime grupları incelemesi

 • Haziran 2011 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Üniversitesi

  Cevâhirü'l-Ma'ânî (Paris nüshası) metin ve söz dizimi incelemesi

 • Şubat 2011 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Üniversitesi

  İsmail Taş

 • Ocak 2010 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Üniversitesi

  Uğur Gürsu

 • Ocak 2010 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Üniversitesi

  Serap Gacsi

 • Temmuz 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Terceme-i kitab-ı fevâ'ihü'l-miskiyye fi'l-fevâthi'l-mekkiyye (metin-sözlük- şahıs, yer, eser, tarikat ve kabile adları indeksi)

 • Temmuz 2004 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Türkiye Türkçesinde bağlaçlar