Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin Dışı Sözler:Keşanlı Ali Destanı Örneği

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.23, ss.171-186, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Millî Kültür ve Eğitim ile İlgili Görüşleri

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXXIV, İstanbul 2006, s.205-210, cilt.34, ss.205-210, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kirdeci Ali, Dasıtan-ı Hamame-i 'Ar'ar

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.34, ss.177-204, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sadreddin’in Dâsıtân-ı Geyik Adlı Mesnevisi

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.33, ss.239-282, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adlandırma Grubu

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.32, ss.217-222, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sona Gelen Edatlarla Teşkil Edilen Bir Kelime Grubu: Kuvvetlendirme Grubu

İlmi Araştırmalar, cilt.13, ss.175-182, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadı Burhaneddin Divanında Bazı Yeni Okuyuşlar

İlmi Araştırmalar, cilt.9, ss.209-219, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tabirname

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.20, ss.415-452, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Türkçesinde Türetilen Kelimelerde Kullanılan Yapım Ekleri Ve Türetilen Bu Kelimelerin Yerleşiklik Kazanma Süreçleri

ULUSLAR ARASI YAŞAYAN TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ, İstanbul, Türkiye, 30 May - 01 June 2012, ss.1-5

Kitap & Kitap Bölümleri