Assoc. Prof. Hülya SEMİZ TÜRKOĞLU


Communication faculty, Journalism Department

Department of General Journalism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Science, Technology and Society, Science and Technological Policy Studies, Mass Communications and Mass Media, Journalism, Communication Sciences, Communication Design, Interactive Media Design

Email: hulyasemiz@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 12678
Fax Phone: +90 212 440 0000
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/hulyasemiz/cv
Office: İletişim Fakültesi
Address: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak 34116 Beyazıt/İstanbul

Metrics

Publication

44

Project

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2014

2008 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Communication Faculty, Gazetecilik, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Istanbul University, Communication Faculty, Gazetecilik, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Istanbul University, Communication Faculty, Gazetecilik, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE İNTERAKTİFLEŞEN OKUR ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Istanbul University, Communication faculty, Gazetecilik

2008

2008

Postgraduate

İkinci Dünya Savaşı Döneminde Gazeteci Sabiha Sertel’in Döneme İlişkin Görüşleri

Istanbul University, Communication faculty, Gazetecilik

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Science, Technology and Society

Science and Technological Policy Studies

Mass Communications and Mass Media

Journalism

Communication Sciences

Communication Design

Interactive Media Design

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2009 - 2017

2009 - 2017

Research Assistant

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Atölyesi

Undergraduate

Undergraduate

İç Staj

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Sanal Yaşamın Sanal Kimlikleri

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

Fortune Türkiye , no.68, pp.154-155, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Sosyal Belediyecilik Anlayışı Üzerinden Sosyal Proje Uygulamaları: Zeytinburnu Belediyesi Örneği Üzerine Bir İnceleme

TÜRKOĞLU S., SEMİZ TÜRKOĞLU H.

Uluslararası VI. Sivil Strateji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 December 2022, vol.1, pp.56-57

2022

2022

Investigation of Minister of Health Fahrettin Koca’s Twitter Postings Against Disinformation Within The Scope of The Covıd-19 Pandemic Process in Turkey

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2022, vol.1, pp.1085-10104

2020

2020

AN INVESTIGATION ON LEGAL REGULATIONS REGARDING SOCIAL MEDIA USE, RIGHT TO FORGET AND PRIVATE LIFE IN TERMS OF THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

Semiz Türkoğlu H., Türkoğlu S.

17th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.570-583

2020

2020

DİJİTAL ÇAĞDA TİKTOK UYGULAMASI KULLANICILARININ VİDEOLARININ POPÜLER KÜLTÜR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Türkoğlu S., Semiz Türkoğlu H.

7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.177

2019

2019

Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Alan Gönüllü Bireylere Erişimdeki Sorunlar

SEMİZ TÜRKOĞLU H., Çakır B.

4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.357-362

2019

2019

Medya Okuryazarlığı Dersi Veren Öğretmenlerin Medya Eğitim Yetkinliklerini ve Verimliliğini Ölçmeye Yönelik Alan Araştırması

SEMİZ TÜRKOĞLU H., Türkoğlu S.

7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.161 Sustainable Development

2019

2019

Digitization of Childhood and Examples of Child Youtuber Makeup Videos

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM, Bulgaristan, Sofia, Bulgaria, 19 - 21 June 2019, pp.841

2019

2019

Dijital Medyanın Ağındaki Çocukların Çevrimiçi Dünyaları Dijital Okuryazar Olma Durumu ve YouTuber Örneği

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.107

2018

2018

Dijital Yayıncılığa Geçiş Sürecinde Gazetecilikte Haber İçeriğinin Değişimi "Milliyet Gazetesi Örneği"

SEMİZ TÜRKOĞLU H., Türkoğlu S.

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu (6. International Printing Technologies Symposium), İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.20-35

2018

2018

Sosyal Medyanın İçerik Üretim Gücü Üzerinden Okurun Seçimi ve Algısı

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

1st INTERNATIONAL CICMS (CULTURAL INFORMATICS, COMMUNICATION&MEDIA STUDIES, Aydın, Turkey, 3 May - 04 November 2018, pp.1

2017

2017

“Study On the Effects Of The Age Of Social Media On Children”

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

• TRT 9. Uluslararası Belgesel Ödülleri, İnternational Symposium Of New Media From The Past To The Future, İstanbul, Turkey, 10 - 15 May 2017, pp.5

2017

2017

Küreselleşen Dünyada Değişen ve Yenilenen Eğitim Süreci

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

• 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Küreselleşen Dünyada Eğitim, 26. İnternational Conference on Educational Sciences, Education in the Globalized,, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.10

2014

2014

Çocuk Eğitiminde Televizyonun Rolü: ‘Hanedan’ Animasyon Eğitim Programı

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

“International Congress On Studies “In Frame Of Informatıcs” 2: Techno & History”, İstanbul, Turkey, 20 October 2014, pp.5

2014

2014

“Kadına Yönelik Şiddeti Özendiren Diziler Üzerine Etki Araştırması”

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

Şiddet ve Suç Korkusu Kongresi, Edirne, Turkey, 14 July 2014, pp.5

2009

2009

Ulusal Basın gölgesinde Yerel Basın İşletmeciliği ve Pazar Bilinirliğinin Sağlanması, Okuyucu Üzerine Bir Alan Araştırması

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.861-864

2009

2009

E-Ticaret Ödeme Sistemlerinde Kullanılan Güvenlik Teknikleri Olası Tehditler ve Önlemler

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

III. İstanbul Bilişim Kongresi "Yönetişim", İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.124-135

Books & Book Chapters

2023

2023

The Digital Cultural Identity on the Space Drawed in Virtual Games and Representatıve

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

in: Research Anthology on Virtual Environments and Building the Metaverse, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, IGI Global Publisher of Timely Knownledge, pp.396-419, 2023

2021

2021

Dijitalleşme Çağında Değişen İletişim Dinamikleri

Semiz Türkoğlu H. (Editor)

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2021

2021

2021

An Evaluation on Theoretical Approaches in the Context of Gender and Women's Representation in the Media

Semiz Türkoğlu H.

in: Media and Gender: Different Examples of Women Studies from Turkey, Gizem Parlayandemir,Yıldız Derya Birincioğlu, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.9-35, 2021

2021

2021

DİJİTALLEŞME, DİJİTAL KÜLTÜR VE DEĞİŞEN HABERCİLİK ANLAYIŞI

Semiz Türkoğlu H.

in: Dijitalleşme Çağında Değişen İletişim Dinamikleri, Hülya Semiz Türkoğlu, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.135-148, 2021

2021

2021

Orientalism, Islamophobia, and the Concept of Otherization Through Civil Conflict, Digital Platform Netflix: The Example of the Messiah Series

Semiz Türkoğlu H., Türkoğlu S.

in: Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond, Işıl Tombul,Gülşah Sarı, Editor, IGI Global, New York, pp.730-759, 2021

2021

2021

Orientalism, Islamophobia, and the Concept of Otherization Through Civil Conflict, Digital Platform Netflix: The Example of the Messiah Series

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

in: Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond, Işıl Tombul, Gülşah Sarı, Editor, IGI Global, pp.730-758, 2021

2021

2021

Orientalism, Islamophobia, and the Concept of Otherization Through Civil Conflict, Digital Platform Netflix: The Example of the Messiah Series

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

in: Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond, Işıl Tombul, Gülşah Sarı, Editor, IGI Global, pp.730-759, 2021

2020

2020

İletişimin Yeni Boyutu Dijital Okuryazarlık Kavramı ve Sosyokültürel Yapının Dijitalleşmesi

Semiz Türkoğlu H.

in: Dijital İletişimde Güncel Konular, Pınar Aslan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.187-210, 2020

2019

2019

The Digital Cultural Identity on the Space Drawed in Virtual Games and Representatıve

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

in: Handbook of Research on Examining Cultural Policies Through Digital Communication, Önay Dogan, B.,Gül Ünlü, D., Editor, Igı Global, Usa, pp.121-141, 2019 Sustainable Development

2019

2019

“Fieldwork On The Presentatıon Of The Vısual Desıgn On The News Sıtes”

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

in: International Communication Studies, Ümit Sarı, Mesut Aytekin , Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.209-229, 2019

2019

2019

The Digital Cultural Identity on the Space Drawed in Virtual Games and Representative

SEMİZ TÜRKOĞLU H., TÜRKOĞLU S.

in: Handbook of Research on Examining Cultural Policies Through Digital Communication, Önay Dogan, Betül, Gül Ünlü, Derya, Editor, IGI Global, Hershey, pp.121-144, 2019

2016

2016

Siyasal İletişimde Twitter’ın Rolü

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

in: Yenilenen Medya, Mesut Aytekin, Editor, Acar Matbaacılık., İstanbul, pp.20-30, 2016

2016

2016

Medya Endüstrisi ve Yazılı Medya

SEMİZ TÜRKOĞLU H.

in: Medya ve İletişim- Medya Endüstirisi, Aytekin M., Editor, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, pp.2-22, 2016

2010

2010

Yerel Basın İşletmeciliğinin Okuyucu Üzerindeki Etkisi Ve Bir Alan Araştırması

Semiz Türkoğlu H., Türkoğlu S.

in: Türkiye deki Basının Yapısı ve Basın işletmeciliği, Yrd. Doç. Dr. Güven Necati Büyükbaykal, Editor, Kare Yayınları, İstanbul, pp.143-159, 2010

2010

2010

Umberto Eco Ile Yürümek Ve Yüzmek

TÜRKOĞLU S., SEMİZ TÜRKOĞLU H.

in: Eco Dersleri Yankılanan Metinler Nasıl Okunur?, Rigel N., Çağlar Ş., Cengiz A.,, Editor, Anonim Yayıncılık, İstanbul, pp.123-135, 2010

Supported Projects

Scientific Refereeing

January 2018

January 2018

Gaziantep University Journal of Social Sciences

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Erciyes İletişim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2020 - 2020

2020 - 2020

Other

Milli Eğitim Müdürlüğü

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Awards

February 2008

February 2008

İkinci Dünya Savaşı Döneminde Gazeteci Sabiha Sertel’in Döneme İlişkin Görüşleri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti - Sertel Vakfı