General Information

Biography

Araştırma Alanları: Tarih Öncesi Anadolu, Paleoetnobotanik, Arkeobotanik, Çevresel Arkeoloji, Etnobotanik, Etnoarkeoloji; Hane Arkeolojisi

Research interests: Anatolian Prehistory, Paleoethnobotany, Archaeobotany, Environmental Archaeology, Ethnobotany, Ethnoarchaeology; Household Archaeology


Arkeobotanik Uzmanı Olarak Çalıştığı Arkeolojik Projeler (devam eden): Aşağı Pınar (Kırklareli); Bahçelievler Neolitik Yerleşimi (Bilecik); Barcın Höyük (Bursa); Boncuklu Höyük (Mardin); İnönü Mağarası (Zonguldak); Küllüoba Kazısı (Eskişehir)/ (tamamlanan): Kanlıtaş Höyük (Eskişehir); Sumaki Höyük (Batman); Çemialo Sırtı Kazısı (Batman)