Arş.Gör.

Hüseyin KORKMAZ


Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Ulaştırma Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ulaştırma Ve Lojistik Fakültesi Bölümü, Türkiye

2016 - 2018

2016 - 2018

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

2010 - 2015

2010 - 2015

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

A QUALIFIED STUDY ON DETERMINATION OF AIRPORT APRON SAFETY PROBLEMS: INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS SOLUTION PROPOSALS Creative Commons License

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Lojistik Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Hibrit Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Korkmaz H.

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019, ss.1 Creative Commons License

2019

2019

Drone İle Kargo Taşımacılığına VRP Yaklaşımı

Ozcelik S. , Korkmaz H. , Fidanoglu A.

V.th International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2019, ss.24-25 Creative Commons License

2018

2018

Scale Development For Measurement Of Intelligent Transportation Systems Safety Effectiveness: Application in Airport Apron Vehicles

Ateş S. S. , Korkmaz H.

International Conference on Progresses in Automotive Technologies 2018, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.41-42 Creative Commons License

2017

2017

Tüketicilerin Havayolu İşletmelerinin İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumları ve Reklam Değeri

Korkmaz H. , Bakır M.

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.60 Creative Commons License