Dr.Öğr.Üyesi

Halit UYANIK


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

EKONOMİK KAMU YARARI KAVRAMININ TÜRK İDARE HUKUKUNDAKİ ANLAM VE İŞLEVİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2007

2007

Yüksek Lisans

JOSEPH RAZ'DA HUKUKUN OTORİTESİ KAVRAMININ TEMELLENDİRİLMESİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , İdare Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2011 - 2014

2011 - 2014

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

2005 - 2011

2005 - 2011

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, İdare Hukuku

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

İdare Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ekonomik İdare Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

İdari Yargılama Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İdari Usul

Lisans

Lisans

İdare Hukuku

Lisans

Lisans

İdari Yargılama Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İdare Hukuku ve Ekonomi İlişkisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Şehircilik Hukuku

Lisans

Lisans

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İdare Hukuku ve Ekonomi İlişkisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Şehir Yöneticileri İçin İdare Hukuku

Lisans

Lisans

Hukuka Giriş

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Türk İdare Hukukunda Zımni Red ve Zımni Kabul Müesseseleri Üzerine Değerlendirmeler

UYANIK H.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.72, ss.673-694, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

EVALUATIONS ON ENVIRONMENTAL AND RULED ACCEPTANCE IN TURKISH ADMINISTRATIVE LAW

Uyanık H.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.72, ss.673-694, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

Bakan Yardımcılığı Statüsünün İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

UYANIK H.

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.15, ss.101-114, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

İdare Hukukunun Eksen Kayması: İdarenin Üstünlüğünün Gerekçelendirilmesi Sorunu

UYANIK H.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.69, ss.1149-1162, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

ADMINISTRATIVE LEGAL AXIS PENALTY: THE PROBLEM OF PROMOTING ADMINISTRATIVE

UYANIK H.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.69, ss.1149-1162, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2020

Ocak 2020

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Ocak 2020

Ocak 2020

İdare Hukukunda Boşluk Doldurma

TübaDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Turkish-Croatia Jurist Days

Katılımcı

Zagreb-Hırvatistan

2016

2016

Turkish-Bosnian Jurist Days

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek

2015

2015

Turkish-Slovenian Jurist Days

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IV

Katılımcı

İstanbul-Türkiye