Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unrecognized depression in community-dwelling elderly persons in Istanbul

INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS, cilt.17, ss.303-312, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Obsessive-compulsive disorder after epilepsy surgery

EPILEPSY & BEHAVIOR, cilt.5, ss.113-118, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antidepressant efficacy of moclobemide in old age: An open study

INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS, cilt.15, ss.251-252, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Community study of geriatric depression in Istanbul: Prevelance and sociodemographic correlates

INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS, cilt.15, ss.308, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An adolescent in Istanbul with Munchausen's syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, cilt.32, ss.311-315, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Group psychotherapy with female-to-male transsexuals in Turkey

ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR, cilt.29, ss.279-290, 2000 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir grup hekimin ölmekte olan hastaya karşı tutumları

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, cilt.6, ss.34-58, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de fahişelik mesleğinin neden olduğu travmatik yaşantılar

NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ, cilt.35, ss.23-28, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sexual Abuse and Self- mutılation.

European Society for Traumatic Stress Studies. "PSYCHOTRAUMATOLOGY 1945-1995, Fransa, cilt.1, ss.9

Türkiye Yaşlılarda Uygunsuz İlaç Kullanım Kriterleri - TIME Kriterleri

2. Uluslararası ve 12. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, ss.1

How families in Turkey became aware of childhood sexual abuse.

Second World Conference of the International Society for Traumatic Stress Studies., Kudüs, İsrail, 11 - 14 Ekim 1996, cilt.1, ss.172