Announcements & Documents

Öğrenci Pratik
Lecture Note
11/28/2016
Osteoartrit ve Periferik Dolaşım Sorunları
Presentation
11/25/2016
Kronik Renal Yetersizlikte Sekonder Damar Erişim Girişimleri
Presentation
11/25/2016
EVAR Hasta Seçimi
Presentation
11/25/2016
Ateroskleroz Modülü
Lecture Note
11/25/2016
Ekstrakorporeal Yaşam Desteği ve Yapay Kalp
Lecture Note
11/25/2016
Kalp Transplantasyonu
Lecture Note
11/25/2016
Kalp Tümörleri
Lecture Note
11/24/2016
Vazospastik hastalıklar
Lecture Note
11/24/2016
Venöz Hastalıkların Tanısal Görüntülemesi
Presentation
11/24/2016
TEVAR Asistan Semineri
Presentation
11/24/2016
Perikard hastalıkları
Lecture Note
11/24/2016
Mitral Kapak Tamiri
Lecture Note
11/24/2016
Hemofili ve Cerrahi
Presentation
11/24/2016
Kardiyovasküler Sistem Cerrahisine Giriş
Lecture Note
11/24/2016
CEAP 1-2 Tüm Hastalar Girişimsel Olarak Tedavi Edilmelidir
Presentation
11/24/2016
Bir Perforatör Venin Portresi
Presentation
11/24/2016
Axillo-Subklavian Venöz Trombozlar
Presentation
11/24/2016
Damar Cerrahisine Giriş
Lecture Note
11/24/2016
Alt Ekstremite Venlerinin Anatomisi
Lecture Note
11/24/2016
Popliteal Anevrizma
Lecture Note
11/24/2016
Aortik Patkolojilerde Endovasküler Tedavi
Lecture Note
11/24/2016
Karotis Arter Hastalıkları
Lecture Note
11/24/2016
Aort Diseksiyonu
Lecture Note
11/24/2016
Aort Anevrizmaları
Lecture Note
11/24/2016